Wybory prezydenckie 2020 odbędą się 28 czerwca. Ustawa w sprawie organizacji wyborów prezydenckich zakłada, że głosowanie odbędzie się metodą mieszaną - w lokalach wyborczych oraz dla chętnych - korespondencyjnie. Jak będą wyglądać tegoroczne wybory prezydenckie?

PKW nie zgłosiła uwag do kalendarza wyborczego, niedługo moje postanowienie ws. zarządzenia wyborów prezydenckich zostanie opublikowane w Dzienniku Ustaw i ruszy kampania wyborcza - oświadczyła Elżbieta Witek. 

Marszałek Sejmu wyraziła nadzieję, że kampania prezydencka będzie uczciwa i "żebyśmy 28 czerwca mogli zagłosować i wybrać prezydenta, być może w I turze, jeśli nie - to za dwa tygodnie po 28 czerwca odbędzie się II tura".

Prezydent Andrzej Duda wtorek podpisał ustawę o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 roku z możliwością głosowania korespondencyjnego. Ustawa w sprawie organizacji wyborów prezydenckich zakłada, że głosowanie odbędzie się metodą mieszaną - w lokalach wyborczych oraz dla chętnych - korespondencyjnie. 

Możliwość głosowania korespondencyjnego

Żeby skorzystać z możliwości głosowania korespondencyjnego, trzeba zgłosić taką chęć najpóźniej 12 dni przed głosowaniem - do urzędu gminy, w której spisie wyborców się znajdujemy. Można to zrobić ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi zapewnionej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Po terminie 12-dniowym, najpóźniej do 2-go dnia przed wyborami chęć głosowania korespondencyjnego mogą zgłaszać osoby w kwarantannie lub izolacji.

Potem, nie później niż 5 dni przed dniem głosowania wyborca ma wg ustawy otrzymać pakiet do głosowania. Dostarcza go zawiadamiając o tym wcześniej dwuosobowy zespół pracowników operatora wyznaczonego, czyli Poczty.

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ: Jak będzie zorganizowane głosownie korespondencyjne? 

Głosowanie w lokalach wyborczych

Od chwili rozpoczęcia głosowania aż do jego zakończenia w lokalu wyborczym musi być równocześnie obecnych co najmniej trzech członków obwodowej komisji wyborczej, w tym przewodniczący komisji lub jego zastępca, a w przypadku komisji powołanej w składzie trzech osób - co najmniej dwóch członków, w tym przewodniczący komisji lub jego zastępca.

Właściwy minister określi wykaz środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych. W rozporządzeniu zostaną określone także szczegółowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym.

W niedzielę 28 czerwca w godzinach od 7 do 21 odbędzie się głosowanie w lokalach wyborczych. Wtedy też możliwe będzie dostarczenie kopert zwrotnych (od głosujących korespondencyjnie) przez Pocztę Polską oraz urzędy gmin do właściwych obwodowych komisji wyborczych, możliwe będzie także dostarczenie kopert zwrotnych przez wyborców osobiście lub za pośrednictwem innych osób do właściwych obwodowych komisji wyborczych. 

Jak głosować za granicą?

Polacy, którzy będą chcieli głosować za granicą, muszą zgłosić taką chęć do 15. dnia przed dniem wyborów.

W ustawie widnieje zapis, że "w przypadku wyborcy głosującego za granicą zgłoszenie (...) może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno dodatkowo zawierać oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą, serię i numer ważnego polskiego paszportu, a także - w przypadku obywatela polskiego czasowo przebywającego za granicą - oznaczenie miejsca wpisania wyborcy do rejestru wyborców".

Kalendarium wyborcze

Do 5 czerwca - rejestracja komitetów

Do 10 czerwca - rejestracja kandydatów

Do 12 czerwca pełnomocnicy wyborczy będą mogli zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,

Do 15 czerwca - komisarze wyborczy powołują obwodowe komisje wyborcze

Do 13 czerwca - zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą,

Do 16 czerwca - zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju.

Do 21 czerwca - PKW na wniosek ministra zdrowia może wydać uchwały, w której zarządza się wyłączne głosowanie korespondencyjne

Do 26 czerwca - zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 5 dniu przed dniem wyborów.

Do 26 czerwca wyborcy głosujący korespondencyjnie w kraju będą mieli czas na wrzucenie kopert zwrotnych do nadawczych skrzynek pocztowych.

28 czerwca w godzinach od 7 do 21 odbędzie się głosowanie w lokalach wyborczych. Wtedy też możliwe będzie dostarczenie kopert zwrotnych (od głosujących korespondencyjnie) przez Pocztę Polską oraz urzędy gmin do właściwych obwodowych komisji wyborczych, możliwe będzie także dostarczenie kopert zwrotnych przez wyborców osobiście lub za pośrednictwem innych osób do właściwych obwodowych komisji wyborczych. 

Wybory, które się nie odbyły

Zarządzone na 10 maja wybory prezydenckie nie odbyły się. Jednak przez pandemię koronawirusa okazało się to niemożliwe - tradycyjne głosowanie w lokalach wyborczych było niebezpieczne, ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa. Rząd upierał się więc przy przeprowadzeniu wyborów korespondencyjnych.

Za realizację tego przedsięwzięcia miała odpowiadać Poczta Polska pod nadzorem Ministerstwa Aktywów Państwowych i ministra Jacka Sasina. 3 kwietnia do dymisji podał się jednak prezes poczty Przemysław Sypniewski. Informowaliśmy wówczas, że zdaniem rządu nie byłby w stanie on poradzić sobie z wyborami korespondencyjnymi. Zastąpił go więc wiceminister obrony narodowej Tomasz Zdzikot.

Ustawa o wyborach korespondencyjnych została uchwalona 6 kwietnia, a potem na miesiąc utknęła w Senacie. Prezydent Andrzej Duda podpisał ją dopiero 8 maja - na dwa dni przed planowanymi wyborami. Brak ustawy nie przeszkadzał jednak władzy w przygotowaniach - Jacek Sasin jeszcze w kwietniu zapewniał, że druk kart wyborczych trwa i wszystko będzie gotowe na 10 maja.

PKW stwierdziła w wydanej 10 maja uchwale, że "brak było możliwości głosowania na kandydatów" i dodała, że fakt ten jest równoważny w skutkach z przewidzianym w art. 293 Kodeksu wyborczego brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów.

W takim przypadku, jak stanowi Kodeks wyborczy, marszałek Sejmu ponownie zarządza wybory nie później niż w 14. dniu od dnia ogłoszenia uchwały PKW w Dzienniku Ustaw. Uchwała PKW została opublikowana w poniedziałek.