W czwartek 6 sierpnia zakończyła się pierwsza kadencja Andrzeja Dudy. Tego samego dnia odbyła się uroczystość jego zaprzysiężenia na drugą pięcioletnią kadencję na stanowisku prezydenta RP. Duda złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i wygłosił orędzie przed ZN. Na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyły się uroczystości, podczas których prezydent Duda po raz kolejny przejął zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi. "Dziękuję żołnierzom za każdy dzień, gdy byłem zwierzchnikiem sił zbrojnych" - mówił. Uroczystości z udziałem wojska to ostatni element dzisiejszych uroczystości, które rozpoczęły drugą kandecję prezydentury Andrzeja Dudy.

Aby odświeżyć stronę lub włącz automatyczne odświeżanie :
  • Wielu polityków opozycji nie wzięło udziału w inauguracji II kadencji prezydenta RP Andrzeja Dudy.
  • Z zaproszonych byłych prezydentów stawił się tylko Aleksander Kwaśniewski
  • W swoim orędziu Andrzej Duda nawiązał do rekordowej frekwencji. Podkreślił również, że został wybrany z woli narodu.
  • Prezydent z małżonką wzięli udział w mszy św. w warszawskiej katedrze. Andrzej Duda wziął też udział w Inwestyturze Prezydenta RP na Wielkiego Mistrza Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski
  • Ostatnim punktem inauguracji jest uroczystość przyjęcia Zwierzchnictwa Prezydenta RP nad Siłami Zbrojnymi na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.


16:21 Uroczystości zakończyła wojskowa defilada


16:18 Prezydent dziękuje żołnierzom

"Dziękuję żołnierzom za każdy dzień, gdy byłem zwierzchnikiem sił zbrojnych. Dziś mogę powiedzieć, że polski żołnierz nawiązuje do najlepszych tradycji naszej wojskowości. Nigdy nie słyszałem ani jednego słowa o wynagrodzeniach z ust polskiego żołnierza. Słyszałem jedynie o służbie, Ojczyźnie i etosie. Dziękuję wam, za to że służycie w Polsce i w kontyngentach zagranicznych" - mówił prezydent do zgromadzonych żołnierzy.

16:16 Prezydent Andrzej Duda - jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych - oddał hołd przed Grobem Nieznanego Żołnierza

16:02 Przemówienie prezydenta RP Andrzeja Dudy

"6 sierpnia to dla polskiego wojska historycznie ważna data. Nie dlatego, że wtedy Andrzej Duda po raz drugi obejmuje zwierzchnictwo nad wojskiem, ale dlatego, że tego dnia w 1914 r. z ul. Oleandry w Krakowie wyruszyła Pierwsza Kompania Kadrowa. W 1920 r. Józef Piłsudski zatwierdził plany wielkiej operacji wojskowej, która przesądziła o zwycięstwie w Bitwie Warszawskiej" -  mówił prezydent.

15:56 Prezydent złożył kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza


15:53 Prezydent Andrzej Duda przyjął zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi

Na maszt został wciągnięty proporzec, oddany został również salut armatni. 

15:52 Mariusz Błaszczak15:47 Przemówienie szefa MON

Głos zabiera Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej.

15:45 Dwie ceremonie

Żołnierze oddadzą salut złożony z pięciu wystrzałów armatnich, a prezydent złoży wiązankę kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza i wygłosi przemówienie. Przewidziane jest też wystąpienie szefa MON.

Uroczystości inauguracyjne składają się z dwóch ceremonii. Pierwszą z nich jest zaprzysiężenie nowo wybranego prezydenta przed Zgromadzeniem Narodowym i przebiega zgodnie z jego regulaminem. Druga - przejęcia zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi - ma charakter wojskowy i odbywa się zgodnie z ceremoniałem wojskowym.


15:40 Na pl. Piłsudskiego uroczystość przyjęcia przez prezydenta zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi RP

Prezydent przybył na pl. Piłsudskiego w asyście szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego.

Symboliczna uroczystość - Duda jest zwierzchnikiem sił zbrojnych od momentu objęcia urzędu, tj. od zaprzysiężenia - odbywa się z asystą wojskową, którą zapewniają kompania honorowa, poczet proporca prezydenta RP i orkiestra wojskowa.

W ceremonii uczestniczą marszałkowie Sejmu i Senatu Elżbieta Witek oraz Tomasz Grodzki, minister obrony Mariusz Błaszczak, szef sztabu generalnego gen. Rajmund Andrzejczak, dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych gen. Jarosław Mika, dowódca operacyjny gen. broni Tomasz Piotrowski, dowódca WOT gen. dywizji Wiesław Kukuła oraz dowódca Garnizonu Warszawa gen. dywizji Robert Głąb. Oprócz pododdziałów reprezentacyjnych wszystkich rodzajów sił zbrojnych, inspektoratów wsparcia i Żandarmerii Wojskowej, na Placu są także poczty sztandarowe jednostek WP.

Znakiem obecności zwierzchnika Sił Zbrojnych RP jest podniesienie na maszt proporca prezydenta - czerwonego prostokąta z białym orłem, obwiedzionego generalskim wężykiem.

15:33 Rozpoczęły się uroczystości na Placu Piłsudskiego

Na uroczystość przybył prezydent RP Andrzej Duda z małżonką. W asyście szefa sztabu generalnego prezydent dokonuje przeglądu jednostek.

15:26 TRANSMISJA

Uroczystość przyjęcia przez Prezydenta RP Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP15:17 Kancelaria Prezydenta RP


Uroczystość objęcia przez prezydenta przewodnictwa w kapitułach najważniejszych polskich odznaczeń państwowych - Orderu Orła Białego oraz Orderu Odrodzenia Polski - odbyła się w Zamku Królewskim w Warszawie. Obecni byli m.in. marszałkowie Sejmu i Senatu Elżbieta Witek i Tomasz Grodzki, a także przedstawiciele rządu.


15:08 Krzysztof Bosak


15:00 Konfederacja o orędziu prezydenta

Jesteśmy pełni najlepszych nadziei, ale jednocześnie odarci z ostatnich złudzeń - będziemy monitorować działania prezydenta Andrzeja Dudy i przypominać o postulatach naszego środowiska - mówili w czwartek przedstawiciele Konfederacji oceniając orędzie głowy państwa przed Zgromadzeniem Narodowym.

Bosak ocenił, że orędzie prezydenta Dudy przypominało exposé premiera - zawierało "wątki dotyczące inwestycji w gminach, powiatach", ale zabrakło w nim informacji o "pryncypiach polityki państwowej", takich jak "obrona praw Polaków poza granicami kraju", czy "wyzwań globalnych, z którymi nasz kraj się ściera" oraz wyzwań związanych z obronnością i polityką zagraniczną.

"Właściwie, gdyby nie refren w wystąpieniach polityków obozu rządzącego o tym, że ‘musimy lojalnie współpracować z Amerykanami i wspierać współpracę sojuszniczą w ramach NATO’, to można by odnieść wrażenie, że polityki obronnej i zagranicznej Polska nie prowadzi" - oświadczył byłby kandydat na prezydenta.

14:53 Ministerstwo Spraw Zagranicznych

14:48 Duda: przyznając ordery będę kierował się wewnętrznym przekonaniem i interesem RP

Podczas uroczystości Inwestytury Prezydenta RP na Wielkiego Mistrza Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski, Duda powiedział, że nasze społeczeństwo uważnie obserwuje, kto otrzymuje te ordery.

"Po tym, kto je dostaje widać też, jakie wartości w danym momencie w naszym kraju uznawane są za najważniejsze, które z nich przeważają" - powiedział prezydent.

"Obiecuję wszystkim tu obecnym, wszystkim moim rodakom oraz członkom kapituł, że będę przez następne pięć lat przyznawał te ordery kierując się po pierwsze moim wewnętrznym, głębokim przekonaniem, że danej osobie order się należy. A po drugie najlepiej jak umiem pojętym interesem Rzeczpospolitej. Do tego zobowiązuję się, prosząc państwa o to, byście mnie nadal wspierali w wykonywaniu, z jednej strony, tego niezwykłego zaszczytu, ale z drugiej strony również tego wielkiego, wspaniałego obowiązku dla Polski i całego naszego narodu" - powiedział Duda.


14:41

Prezydent w trakcie uroczystości podkreślał również okoliczność przejęcia pieczy nad orderami w Zamku Królewskim w Warszawie, który, jak podkreślił, został odbudowany rękami Polaków.

14:30 Prezydent: Te ordery są symbolami wolnej, silnej Polski

"Te ordery są symbolami wolnej Polski, te ordery są symbolami Polski silnej. Order Orła Białego ma tę specyfikę, że kiedy Polska nie była wolna to nie był przyznawany. Wracał wraz z odradzającym się państwem polskim, odradzającą się niepodległością" - podkreślał prezydent.

14:26

"Przeżywam tą dzisiejszą uroczystość, być może nawet bardziej niż pięć lat temu, może dlatego że wszystko to było tak oszałamiające, a dziś każde słowo, które jest wypowiadane dociera do mnie z pełną świadomością" - mówił prezydent.

14:15 Prezydent Duda ponownie objął przewodnictwo w kapitułach

Prezydent Andrzej Duda ponownie objął przewodnictwo w kapitułach najważniejszych polskich odznaczeń państwowych - Orderu Orła Białego oraz Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość odbyła się w Zamku Królewskim w Warszawie.

14:09 Kazanie Przewodniczącego KEP

Treść kazania Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski arcybiskupa Stanisława Gądeckiego wygłoszonego w czasie mszy św. sprawowanej w archikatedrze warszawskiej w intencji ojczyzny oraz nowo zaprzysiężonego prezydenta RP Andrzeja Dudy dostępna jest na stronie KEP


14:00 Zamek Królewski. Uroczystość Inwestytury Prezydenta RP na Wielkiego Mistrza Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski

13:53 Order Odrodzenia Polski

Order Odrodzenia Polski ustanowiony w 1921 r. nadawany jest za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju, za szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej, za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną, za wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami.


13:47 Order Orła Białego

Order Orła Białego to najwyższy order Rzeczpospolitej, ustanowiony w 1705 r., reaktywowany w 1921 r. Nadawany jest za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla Rzeczypospolitej Polskiej, zarówno w czasie pokoju jak i w czasie wojny. Nie dzieli się na klasy. Nadawany jest najwybitniejszym Polakom oraz najwyższym rangą przedstawicielom państw obcych.

13:42 PiS o zaprzysiężeniu Dudy: Oby druga kadencja była lepsza. PO: Smutny dzień dla Polski

Czwartkowa uroczystość zaprzysiężenia prezydenta Andrzeja Dudy była komentowana przez polityków różnych ugrupowań na Twitterze. Według jednych (głównie polityków PiS), druga kadencja to oznaka nadziei na lepszą przyszłość, dla polityków opozycji to już jednak "smutny dzień dla Polski".


13:36 Duda ponownego obejmie przewodnictwo w kapitułach Orderu Orła Białego oraz Orderu Odrodzenia Polski

Prezydent Andrzej Duda przeszedł z archikatedry św. Jana Chrzciciela, gdzie uczestniczył w mszy św. za Ojczyznę, do Zamku Królewskiego, gdzie odbędzie się uroczystość ponownego objęcia przez niego przewodnictwa w kapitułach Orderu Orła Białego oraz Orderu Odrodzenia Polski.

Pięć lat temu uroczystość objęcia przez Andrzeja Dudę przewodnictwa w kapitułach najważniejszych polskich odznaczeń państwowych była połączona z odznaczeniem prezydenta oboma orderami.

Zgodnie z ustawą o orderach i odznaczeniach, prezydent z tytułu wyboru na ten urząd staje się Kawalerem Orderu Orła Białego, Wielkim Mistrzem Orderu i przewodniczy Kapitule Orderu. Staje się też Kawalerem Orderu Odrodzenia Polski klasy I i przewodniczy Kapitule, jako Wielki Mistrz Orderu.

13:31 Prezydent Duda oddał hołd swym nieżyjącym poprzednikom

Prezydent Andrzej Duda oddał w czwartek hołd swym nieżyjącym poprzednikom na urzędzie prezydenta RP. Złożył kwiaty m.in. na grobie prezydentów Gabriela Narutowicza i Ignacego Mościckiego oraz przed tablicami upamiętniającymi prezydenta Stanisława Wojciechowskiego i Lecha Kaczyńskiego.

13:22

13:15 Kosiniak-Kamysz: Orędzie nie było spektakularne

Kosiniak-Kamysz ocenił w rozmowie z dziennikarzami, że orędzie prezydenta Dudy "nie było spektakularne, nie było nic nowego, nie było żadnej ciekawej zapowiedzi, jak odbudować wspólnotę". "Tego pan prezydent nie zaproponował. Uszanował wszystkich, uszanował wszystkich kandydatów (na prezydenta) i ich wyborców, ale nie powiedział, w jaki sposób chce zmieniać tę rzeczywistość, nie powiedział, co zrobi, żeby ta podzielona Polska, chociaż na jakieś elementy była w stanie zgodzić się wspólnie" - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Według niego, pewnym sprawdzianem deklarowanej przez prezydenta w orędziu woli prowadzenia dialogu i szukania porozumienia byłoby m.in. zainteresowanie się głowy państwa projektem Koalicji Polskiej ws. nowelizacji ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, w której zaproponowano wybór RPO przez organizacje pozarządowe.


13:10 Gawkowski o orędziu prezydenta

"Andrzej Duda powiedział w orędziu powiedział to, co mu napisał Jarosław Kaczyński. Problem w tym, że przez ostanie pięć lat konstytucji nie szanował, deptał ją" - powiedział dziennikarzom szef klubu Lewica Krzysztof Gawkowski oceniając orędzie prezydenta Dudy.


12:59 Abp Gądecki: Dziękujemy Bogu, władcy narodów, za wszystkie dobre rzeczy, które udało się dokonać prezydentowi w pierwszej kadencji


"Dziękujemy Bogu, władcy narodów, za wszystkie dobre rzeczy, które udało się dokonać prezydentowi w pierwszej kadencji. Prosimy Cię, wspieraj tego, którego postawiłeś na czele naszej ojczyzny i spraw, aby wypełniając sumiennie swoje obowiązki, kierował się twoją wolą i zapewnił wszystkim Polakom wolność, ład i pokój. Amen" - zakończył kazanie abp Gądecki.

12:48 Abp Gądecki: Służebny charakter władzy zobowiązuje do dbania o jedność narodu

Służebny charakter władzy zobowiązuje do dbania o jedność narodu - powiedział Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w czasie mszy św. w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Zaznaczył, że nie da się uleczyć narodu i państwa bez moralności w polityce.

12:42 Abp Gądecki

"Przemienienie Jezusa jest więc wydarzeniem, które ma zawsze pomagać Kościołowi w 'przemienianiu się' jego uczniów, w wyraźnym wyróżnianiu się w świecie po to, by czynić, co się Bogu podoba" - mówi abp Gądecki w trakcie homilii.

12:32 Komorowski: Trudno okazać jednocześnie szacunek dla głowy państwa i dla konstytucji, którą ona łamała

"W jakiś sposób musiała opozycja zaznaczyć swoją niezgodę na praktykę, bardzo istotną w ciągu 5 lat minionej kadencji prezydenta Dudy, zjawisko karygodne, jakim było łamanie i lekceważenie konstytucji" - stwierdził w Rozmowie w samo południe w RMF FM były prezydent Bronisław Komorowski, pytany o częściowy bojkot zaprzysiężenia prezydenta Andrzeja Dudy przez parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej. "Wyborcy Koalicji Obywatelskiej czy szerzej - Rafała Trzaskowskiego - pewnie ten gest rozumieją w pełni" - ocenił. "Z przykrością to stwierdzam, że bardzo trudno dzisiaj okazać jednocześnie szacunek dla urzędu głowy państwa i szacunek dla konstytucji, którą ta głowa państwa łamała" - tłumaczył.

12:26 Delegacja Konfederacji na Zgromadzeniu Narodowym12:17 Para prezydencka uczestniczy w mszy św. w archikatedrze św. Jana Chrzciciela

W archikatedrze warszawskiej św. Jana Chrzciciela rozpoczęła się msza święta w intencji ojczyzny oraz nowo zaprzysiężonego prezydenta RP Andrzeja Dudy. Liturgii z udziałem najwyższych władz państwowych przewodniczy abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Liturgię koncelebrują m.in. Prymas Polski abp Wojciech Polak, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz oraz biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek.

W eucharystii uczestniczy nowo zaprzysiężony prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą.

Wśród uczestników mszy są też m.in. premier Mateusz Morawiecki i ministrowie oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński.

12:09 Msza św. w intencji Ojczyzny i prezydenta RP


12:05 Andrzej Duda w archikatedrze warszawskiej

Prezydent Andrzej Duda przybył do archikatedry warszawskiej św. Jana Chrzciciela, gdzie zostanie odprawiona msza święta w intencji ojczyzny oraz nowo zaprzysiężonego prezydenta RP.

Liturgii z udziałem najwyższych władz państwowych przewodniczy abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

W czasie uroczystości nuncjusza apostolskiego w Polsce abp Salvatore Pennacchio reprezentuje wicedziekan korpusu dyplomatycznego w Polsce Hasan Aziz Hasanov.

12:03 Posłowie o orędziu Andrzeja Dudy

"Słów Andrzeja Dudy nie można uznać za nowy początek" - tak orędzie prezydenta ocenia wicemarszałek Senatu Michał Kamiński z PSL.

"Krótkie, ale treściwe" - komentuje Marek Suski z PiS-u.

Orędzie najostrzej oceniają posłowie Koalicji Obywatelskiej, którzy poza symboliczną delegacją, zbojkotowali Zgromadzenie Narodowe na znak protestu.

Michał Kamiński na sali był, ale jest równie krytyczny, twierdzi, że prezydent mówił przede wszystkim do Jarosława Kaczyńskiego i wyborców PiS-u. 

Lewicy zabrakło w orędziu odniesień do równości, jak mówią szczególnie osób LGBT atakowanych przez rządzących, dlatego ubrali się dziś w kolory tęczy. Konfederacji zabrakło szczegółowej wizji polityki zagranicznej.

11:57 Mateusz Morawiecki

"Gdy w 2015 roku prezydent Andrzej Duda pierwszy raz składał przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, dla milionów Polaków był to symbol zmiany. Ta zmiana została dokonana i dzięki Panu Prezydentowi dokonujemy jej dzień po dniu. Serdeczne gratulacje Panie Prezydencie!" - napisał na Twitterze Morawiecki.

11:52 Orędzie prezydenta RP

Tekst całego orędzie prezydenta RP Andrzeja Dudy dostępny jest na stronie KANCELARII PREZYDENTA


11:4511:28 Zaprzysiężenie Andrzeja Dudy


11:25 Duda złożył kwiaty pod figurą Chrystusa

Prezydent Andrzej Duda, w drodze z Sejmu do Pałacu Prezydenckiego zatrzymał się na Krakowskim Przedmieściu i złożył kwiaty przy figurze Chrystusa przy Bazylice św. Krzyża.


W ub. tygodniu w nocy z wtorku na środę na warszawskie pomniki nałożono tęczowe flagi oraz chustki z symbolem nawiązującym do ruchu anarchistycznego. Z manifestu opublikowanego w internecie wynika, że akcja miała na celu walkę z homofobią.

Jednym z tak zasłoniętych pomników była figura Chrystusa przy Bazylice św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu.

11:22 List w sprawie aresztowanych aktywistek

Po zakończeniu orędzia do prezydenta podeszła posłanka Lewicy Wanda Nowicka i wręczyła mu list. "To pismo Lewicy w obronie aktywistek represjonowanych przez policję z prośbą o interwencję w tej sprawie" - powiedziała Nowicka redakcji "Polsat News".

11:16 Przyjęcie meldunku od Dowódcy Garnizonu Warszawa oraz Komendanta Służby Ochrony Państwa

Prezydent Andrzej Duda przyjął w czwartek meldunki od Dowódcy Garnizonu Warszawa oraz Komendanta Służby Ochrony Państwa.

11:15 Szymon Hołownia11:13 Andrzej Duda odbierze meldunki

Prezydent Andrzej Duda przybył do Pałacu Prezydenckiego, gdzie odbierze meldunki od dowódcy Garnizonu Warszawa gen. dyw. Roberta Głąba oraz komendanta Służby Ochrony Państwa majora Pawła Olszewskiego.

11:09 Posłowie Lewicy w kolorach tęczy


11:06 Andrzej Duda opuścił gmach Sejmu

W czwartek, po godz. 11 prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą opuścił gmach Sejmu. Przy ul. Wiejskiej złożył przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgę prezydencką. Formalnie objął tym samym urząd prezydenta na drugą kadencję.

Po uroczystości w Sejmie Andrzej Duda pojedzie do Pałacu Prezydenckiego, gdzie odbierze meldunki od dowódcy Garnizonu Warszawa gen. dyw. Roberta Głąba oraz komendanta Służby Ochrony Państwa majora SOP Pawła Olszewskiego.

11:03 Prezydent Duda spotkał się z Konwentami Sejmu i Senatu

Prezydent Andrzej Duda spotkał się w gabinecie marszałka Sejmu z Konwentami Seniorów Sejmu i Senatu.


10:52 Andrzej Duda zaprzysiężony na prezydenta RP


10:49 Prezydent złożył kwiaty pod sejmowymi tablicami

Po ceremonii zaprzysiężenia prezydent Andrzej Duda złożył kwiaty pod sejmowymi tablicami upamiętniającymi: b. marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego, prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wizytę Jana Pawła II w parlamencie, posłów poległych podczas II wojny światowej oraz tablicą upamiętniającą parlamentarzystów - ofiar katastrofy pod Smoleńskiem.

10:47

10:40 Zakończenie obrad Zgromadzenia Narodowego

Przed godz. 11 zakończyło się uroczyste posiedzenie Zgromadzenia Narodowego, podczas którego przysięgę złożył prezydent Andrzej Duda. Wygłosił także orędzie.

Po wygłoszeniu orędzia przez prezydenta zgromadzeni na Zgromadzeniu Narodowym parlamentarzyści PiS skandowali: "Andrzej Duda".

Poseł sekretarz Rafał Bochenek odczytał protokół obrad, który jest formalnym potwierdzeniem zaprzysiężenia.

Po posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego Andrzej Duda złożył kwiaty przed tablicami upamiętniającymi b. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, b. marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego i parlamentarzystów, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej w 2010 r. Złoży także kwiaty przed tablicą upamiętniającą posłów II RP, którzy zginęli w czasie II wojny światowej.

10:39 Andrzej Duda o sporach politycznych

"Spór polityczny naturalny w każdym systemie demokratycznym nie zniknie, bo jest częścią demokracji, ale można wiele zrobić, by obniżyć jego temperaturę" - mówił Duda.

"Dziś potrzeba nam wszystkim więcej życzliwości, uśmiechu, a przede wszystkim wzajemnego szacunku. Ważne jest, by nawet po największych sporach niezależnie od różnic poglądów, zawsze umieć podać oponentowi rękę - w Sejmie, miejscach pracy, w domu" - podkreślił prezydent.

"Dlatego w wieczór wyborczy po drugiej turze zaprosiłem do Pałacu Prezydenckiego Rafała Trzaskowskiego, żeby mu podać rękę i podziękować mu za wyborczą rywalizację, by pokazać całemu społeczeństwu, że zakończyła się kampania. Nawet jeśli była ostra, żeby to był nowy zwyczaj w polskiej polityce, mam nadzieję, że mój następca też zaprosi swojego konkurenta do Pałacu Prezydenckiego" - powiedział prezydent.

Jak dodał, "liczy na dobrą współpracę z każdym, ale ta wola musi być po drugiej stronie; ufam, że się pojawi". "Moja dłoń zawsze pozostaje wyciągnięta na znak szacunku i gotowości do współdziałania" - stwierdził. 


10:36 Prezydent o wyzwaniach dla gospodarki

"Musimy wrócić na ścieżkę dynamicznego rozwoju. Potrzebujemy wielkich przedsięwzięć jak CPK, rozbudowa gazoportu w Świnoujściu, przekop Mierzei Wiślanej, budowa przemysłu stoczniowego".

10:33 Prezydent o polskiej wsi

Andrzej Duda: Polska wieś i rolnictwo wymagają wszechstronnej opieki ze strony państwa. Zobowiązuję się, że przez następne pięć lat będę tę opiekę zapewniał.  

10:31 Andrzej Duda o sprawach kluczowych dla jego prezydentury

Andrzej Duda: Sprawy kluczowe dla mnie to rodzina, bezpieczeństwo, praca, inwestycje i godność. Kolejna moja kadencja będzie blisko ludzi. 

10:30 "Polacy pozytywnie ocenili moją prezydenturę"

Moi rodacy pozytywnie ocenili pięć lat mojej prezydentury i udzielili mi silnego, demokratycznego mandatu na kolejną kadencję" - powiedział prezydent Andrzej Duda w orędziu. Podziękował Polkom i Polakom za głosy oddane zarówno na niego, jak i jego kontrkandydatów.

10:25 "Chcę być prezydentem polskich spraw"

Prezydent Duda: chcę być prezydentem polskich spraw, spraw ważnych dla wszystkich Polaków, tak dla moich wyborców jak i dla tych, którzy poparli innych kandydatów. Jestem otwarty na współpracę. Będę prezydentem polskich spraw, to nie było jedynie hasło wyborcze, to przewodnia myśl mojej prezydentury.

10:23 Aleksander Kwaśniewski jedynym byłym prezydentem obecnym na inauguracji

Aleksander Kwaśniewski jest jedynym byłym prezydentem, który przybył na uroczyste zaprzysiężenie prezydenta Dudy. Zapytany, dlaczego tak postąpił, Kwaśniewski stwierdził: "Z trzech powodów, z szacunku dla państwa polskiego, z szacunku dla urzędu prezydenta, który sam pełniłem i z szacunku dla wyborców, wszystkich wyborców, tych 21 milionów, którzy zdecydowali się wziąć udział w wyborach". Jak dodał, uważam, że oni muszą wiedzieć, że doceniamy, i ich, i ich wybór".

Pytany, jak ocenia "postawę symbolicznego nieprzychodzenia na zaprzysiężenie prezydenta Dudy, ze względów politycznych, a nie epidemiologicznych", były prezydent powiedział, że "jesteśmy w wolnym kraju". "Każdy może decydować jak chce. (...) Moją decyzję wytłumaczyłem, a dlaczego inni podjęli inną decyzje, niech oni się tłumaczą" - dodał.

10:19 "Naród wyraził swoją wolę w wyborach"

"’Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu’ - nasi wielcy przodkowie zapisali te niezwykle ważne słowa w Konstytucji 3 maja. Jakże aktualne okazały się one w ciągu ostatnich dni, tygodni i dzisiaj. Władza pochodzi z woli narodu i naród wyraził swoją wolę w wyborach. To Polacy mają prawo zdecydować, kto ma być ich prezydentem, głową państwa i zdecydowali" - oświadczył prezydent.

10:16 Orędzie prezydenta Andrzeja Dudy

Prezydent Andrzej Duda w orędziu: Dziś demokracja w Polsce jest silniejsza niż kiedykolwiek. Miliony Polaków, którzy wcześniej nie głosowali, teraz zagłosowali. To wielka rzecz i ogromny sukces nas wszystkich. Te wybory odbyły się według najlepszych światowych standardów, dziękuję PKW.

10:09 Prezydent RP Andrzej Duda składa przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym

Andrzej Duda złożył w czwartek przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgę prezydencką. Formalnie objął tym samym urząd prezydenta na drugą kadencję. 

09:57 Prezydent z małżonką dotarli do Sejmu

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą przybyli w czwartek przed godz. 10 do Sejmu. Andrzej Duda złoży przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, formalnie obejmując tym samym urząd prezydenta RP na drugą kadencję.

Prezydenta i jego małżonkę powitali marszałkowie Sejmu i Senatu Elżbieta Witek i Tomasz Grodzki. Wszyscy byli w maseczkach. 

Sejm z okazji uroczystości został przyozdobiony wieloma biało-czerwonymi flagami. Dwie z nich ozdabiają wejście do budynku, przed którym kilkadziesiąt minut temu widoczna była też tęczowa flaga. Przyniosły ją posłanki Lewicy jako symbol równości i wsparcia mniejszości seksualnych. 

Długa jest lista nieobecnych. Jedynym byłym prezydentem, który bierze udział w uroczystości jest Aleksander Kwaśniewski. 

Andrzej i Agata Dudowie zajmą miejsca przewidziane dla prezydenta przy stole prezydialnym na sali plenarnej Sejmu. W tym miejscu Andrzej Duda złoży przysięgę prezydencką.

09:52 Reprezentacje klubów

Prezydium klubu Koalicji Obywatelskiej podjęło decyzję, że klub KO wyśle na Zgromadzenie Narodowe niewielką delegację pod przewodnictwem marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego i wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. W delegacji nie będzie liderów partii tworzących KO, m.in. szefa PO Borysa Budki. Rzeczniczka Lewicy Anna Maria Żukowska powiedziała PAP, że większość posłów i senatorów klubu Lewicy - ok. 40 osób - weźmie udział w ZN. Klub Koalicji Polskiej-PSL-Kukiz15 ma reprezentować ok. 15 parlamentarzystów, m.in.: prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, Paweł Kukiz oraz Stanisław Tyszka.

09:44 Andrzej Duda w drodze do Sejmu

Kolumna z prezydentem Andrzejem Dudą wyruszyła w czwartek po godz. 9.30 z Pałacu Prezydenckiego do Sejmu. Andrzej Duda złoży przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i formalnie rozpocznie drugą kadencję na urzędzie prezydenta RP.

09:42 Duda: Zwycięstwo przy tak wysokiej frekwencji daje prezydentowi silny mandat

Będę współpracował ze wszystkimi, którym bliskie jest dobro Rzeczypospolitej; będę prezydentem polskim spraw - zapewnił w rozmowie z "Super Expressem" prezydent Andrzej Duda. Jak dodał, te sprawy to przede wszystkim: rodzina, bezpieczeństwo, praca, inwestycje i godność.

09:37 Przysięga wobec Zgromadzenia Narodowego

O godz. 10 na sali plenarnej Sejmu rozpocznie się posiedzenie Zgromadzenia Narodowego (wspólne obrady Sejmu i Senatu), przed którym Andrzej Duda złoży przysięgę oraz wygłosi orędzie inaugurujące drugą kadencję. Zgodnie z konstytucją, prezydent obejmuje urząd po złożeniu wobec ZN następującej przysięgi: 

Cytat

Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem

Przysięgę można zakończyć słowami: "Tak mi dopomóż Bóg".

09:32 Rafał Trzaskowski nie weźmie udziału w zaprzysiężeniu Andrzeja Dudy

Prezydent Warszawy, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta RP Rafał Trzaskowski nie weźmie udziału w Zgromadzeniu Narodowym. Podczas zgromadzenia odbędzie się zaprzysiężenie na drugą kadencję prezydenta Andrzeja Dudy. 


09:30 Plan uroczystości09:25 Szczególne środki bezpieczeństwa w Sejmie

W związku z epidemią koronawirusa w czwartek w Sejmie będą obowiązywały szczególne środki ostrożności. Ograniczeń dotyczących liczby uczestników jednak nie ma, ponieważ - jak tłumaczyła wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska (PiS) - możliwości takiej nie przewiduje regulamin Zgromadzenia Narodowego.

Szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska przekazała, że podczas Zgromadzenia będą przestrzegane wszelkie procedury sanitarno-epidemiologicznymi. Każdy z parlamentarzystów i zaproszonych gości będzie miał mierzoną temperaturę i otrzyma maskę. W liście do posłów minister poprosiła, aby na korytarzach i po zakończeniu uroczystości zachowywać dystans społeczny. W dniu Zgromadzenia Narodowego, dla osób niebędących parlamentarzystami, wejście będzie możliwe tylko za okazaniem zaproszenia. Przez wejście główne wchodzić będą goście VIP zaproszeni na Galerię i zajmą tam co drugie miejsce. Dla pozostałych gości zostaną przygotowane dwie sale odsłuchowe: Salę Kolumnową oraz salę nr 118.

09:22 Wybory prezydenckie 2020


12 lipca odbyła się druga tura wyborów prezydenckich, w której Andrzej Duda zdobył 51,03 proc. (10 mln 440 tys. 648 głosów), uzyskując reelekcję. Kandydat KO Rafał Trzaskowski osiągnął wynik 48,97 proc. (10 mln 18 tys. 263 głosy). W poniedziałek Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego w pełnym składzie orzekła o ważności wyboru Andrzeja Dudy na prezydenta.