Ukraina coraz bliżej kandydatury do Unii Europejski. "Na tym spotkaniu żadnych sprzeciwów nie słyszeliśmy" - powiedział po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw UE szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau.

Wydaje się, że przyznanie Ukrainie statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej jest przesądzone - oświadczył w Luksemburgu po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw UE szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau.

"Dyskusja dotycząca statusu kandydata Ukrainy odbyła się i rezultat jest taki, że trudno obecnie zakładać, że ten status nie zostanie Ukrainie nadany. Co do tego panowała rzeczywiście zgoda. Wydaje się, że rzecz jest przesądzona" - powiedział.

Jak zauważa dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginion, po raz pierwszy jest tak jasne stanowisko krajów członkowskich UE w sprawie przyznania statusu kandydata Ukrainie. W zeszłym tygodniu na status kandydata zgodziły się Francja i Niemcy, potem jednak pewne wątpliwości miała np. Holandia, ale dzisiaj w imię jedność Unii przestała już zgłaszać jakiekolwiek zastrzeżenia. Podobnie Dania i Austria.

Oznacza to, że w czwartek wieczorem szefowie państw i rządów, którzy spotykają się na szczycie w Brukseli, oficjalnie i jednomyślnie stwierdzą, że Ukraina ma status kandydata do UE.

To przede wszystkim wsparcie polityczne i morale. Pokazuje, że UE uważa, iż Ukraina jest częścią Zachodu a nie rosyjską strefą wpływów.

W piątek Komisja Europejska wydała pozytywną opinię w sprawie przyznania Ukrainie i Mołdawii statusu państw kandydujących do Unii Europejskiej. Dzień wcześniej z wizytą w Kijowie przebywali: prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Olaf Scholz, premier Włoch Mario Draghi i prezydent Rumunii Klaus Iohannis.

Status kandydata to pierwszy krok na drodze do przystąpienia kraju do UE. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą państwa członkowskie. KE przyjęła rekomendacje w sprawie Ukrainy i Mołdawii na podstawie tzw. kryteriów kopenhaskich i madryckich. Określają one warunki polityczne i gospodarcze akcesji, a także zdolność do funkcjonowania na unijnym, konkurencyjnym rynku wewnętrznym. Były to punkty odniesienia dla krajów przystępujących w przeszłości do UE.

Opracowanie: