Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj krajom UE propozycję wsparcia 100 mln euro dla rolników z Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji. Z tej puli polscy rolnicy otrzymają blisko 40 mln euro. Wsparcie ma zrekompensować straty związane z importem niektórych produktów rolno-spożywczych z Ukrainy.

Jest to pomoc przeznaczona dla rolników produkujących zboża i nasiona oleiste w tych pięciu państwach członkowskich. Wsparcie to ma częściowo zrekompensować problemy związane z nadmiernym importem niektórych produktów rolno-spożywczych z Ukrainy.

Polscy rolnicy otrzymają prawie 40 mln euro (39,33 mln euro). KE zgodziło się jednak na dopłatę z krajowego budżetu w wysokości 200 proc. dopłat, co w sumie daje 120 mln euro pomocy dla polskich rolników. Polska jest największym beneficjantem tej pomocy.

Płatności będą mogły być dokonywane do 30 września. Dzisiaj odbędzie się  prezentacja proponowanej formy pomocy oraz wstępna dyskusja. Ostateczna decyzja krajów członkowskich UE powinna zapaść w przyszłym tygodniu.

KE nie chce dłużej zwlekać z podjęciem decyzji, ponieważ niektóre kraje uzależniają swoją zgodę od przyznania im środków w ramach kolejnej transzy pomocowej.

Ta trzecia transza będzie już dla takich krajów jak Hiszpania, Portugalia, Włochy - które mają otrzymać wsparcie w związku z suszą, oraz kraje bałtyckie, gdzie bardzo ucierpiał sektor mleczarski. Polska nie otrzyma wsparcia z tej trzeciej transzy.

Natomiast z bezpośredniego wsparcia może liczyć jeszcze na 17 mln euro na wsparcie dla hodowców drobiu w związku ze stratami poniesionymi przez ptasią grypą. Polska otrzymała na początku kwietnia 30 mln euro wsparcia w ramach pierwszej transzy. Wówczas, poza Polską, pomoc otrzymały Bułgaria i Rumunia.