16 listopada o 12.00 w Małopolskim Ogrodzie Sztuki odbędzie się konferencja prasowa zorganizowana przez Open Eyes Economy Summit. W trakcie konferencji premierę będzie miał opracowany przez zespół ekspertów Open Eyes Economy HUB pod redakcją prof. Jerzego Hausnera raport „Państwo i My. Osiem grzechów głównych Rzeczpospolitej – 5 lat później”. Po wystąpieniu prof. Jerzego Hausnera odbędzie się briefing prasowy dotyczący piątej edycji Open Eyes Economy Summit z udziałem Bogusława Kośmidera – Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Obsługi Mieszkańców. Konferencja będzie transmitowana w internecie, a czynny udział będzie można wziąć w niej za pośrednictwem aplikacji Zoom.

Wydarzenie o 12.00 rozpocznie wystąpienie prof. Jerzego Hausnera, który przedstawi opracowany wraz z grupą ekspertów think tanku Open Eyes Economy HUB raport "Państwo i My. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej - 5 lat później". Wspomniany dokument będzie kolejnym z serii opracowanych przez grupę raportów - w sieci dostępne są poprzednie publikacje (Raport Edukacja, Raport Gospodarka, Raport Kultura, Raport Samorząd).

Wspomniany dokument to bezkompromisowa wiwisekcja naszej państwowości. Znaleźć w nim można szczegółową analizę każdej dziedziny życia społecznego, na którą wpłynęła pandemia COVID-19 - od ochrony zdrowia, przez gospodarkę, samorządność terytorialną, kulturę, edukację, aż po gospodarowanie wodą.

Cytat

Z perspektywy pacjentów ogromnym problemem jest paraliż działalności leczniczej szpitali (także tych niededykowanych wyłącznie do walki z pandemią). Szpitale wstrzymały lub znacznie ograniczyły bieżącą działalność, co stanowi poważne zagrożenie dla pacjentów ze schorzeniami innymi niż zakażenie SARS-CoV-2. Dopiero gwałtowny wzrost zachorowań wymusił na rządzie szybkie zwiększenie liczby łóżek dla chorych na COVID-19. Udawało się z trudem zwiększać liczbę sprzętu (w tym respiratorów), natomiast nie było możliwe poradzenie sobie z nabrzmiałym od wielu lat problemem zbyt małej (w stosunku do potrzeb) liczby lekarzy i pielęgniarek
czytamy w raporcie "Państwo i My"

W dokumencie pojawia się również odniesienie do pierwszego opracowania pod tym tytułem opublikowanego w 2015 roku. Autorzy, opierając się na interdyscyplinarnej, specjalistycznej wiedzy oraz powołując się na niezależne dane i statystki, wyliczają symboliczne "grzechy" naszego państwa: 

  • brak wyobraźni strategicznej i suwerennej myśli rozwojowej, 
  • niezdolność posługiwania się różnymi trybami rządzenia, 
  • rozmyty ład konstytucyjny, 
  • formalistyczny legalizm, 
  • destrukcja sfery publicznej, 
  • unikanie rządzenia i ucieczka od odpowiedzialności, 
  • obywatelska pasywność i roszczeniowość
  • systemowa niezdolność do kojarzenia bezpieczeństwa i rozwoju. 


W dokumencie nie brakuje gorzkich słów
: W grzechach głównych tkwimy od dawna, zakorzeniły się i trudno je wyplenić. Problem w tym, że w ciągu ostatnich lat nie tylko nie podejmowano takiego wysiłku, ale przeciwnie - trwanie w grzechu oficjalnie uznano za cnotę - piszą autorzy "Ośmiu grzechów Rzeczypospolitej - 5 lat później".

Partnerem Głównym publikacji "Państwo i My. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej - 5 lat później" jest Miasto Kraków.

Po wystąpieniu prof. Jerzego Hausnera o godzinie 12.40 nastąpi briefing prasowy z udziałem prof. Jerzego Hausnera - Przewodniczącego Rady Programowej OEES, Bogusława Kośmidera - Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Obsługi Mieszkańców, Mateusza Zmyślonego - Dyrektora Kreatywnego OEES oraz Tomasza Wojtasa - Dyrektora Organizacyjnego OEES. Podczas briefingu krótko zostaną omówione program, założenia oraz formuła tegorocznego Open Eyes Economy Summit. Spotkanie poprowadzi Tomasz Janowski Przewodniczący Rady Instytutu Wspólnot Obywatelskich.

Tegoroczna edycja Open Eyes Economy Summit odbędzie się 17 i 18 listopada w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Uczestniczyć w niej będzie można za pomocą platformy streamingowej, która pozwoli przenieść zarówno wystąpienia, jak i cenne dodatki w postaci networkingu czy stoisk partnerskich OEES, do mieszkań uczestników Kongresu.

Organizatorzy OEES kolejny raz zadbali o interdyscyplinarność programu oraz głośne nazwiska. W tym roku na mównicy pojawią się m.in. prof. dr hab. Muhammad Yunus - laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 2006 roku, Irina Bokowa - była Dyrektor Generalna UNESCO, Johannes Hahn - Komisarz KE ds. budżetu i administracji, prof. AKL Aleksandra Przegalińska-Skierkowska - ekspert w dziedzinie sztucznej inteligencji, Mirosław Proppé - Prezes Zarządu WWF Polska, Johanna Hulkko - przedstawicielka Ministerstwa Edukacji i Kultury Finlandii, Luca Jahier - b. Przewodniczący Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego, prof. SWPS dr hab. Aleksandra Cisłak-Wójcik, Przemysław Staroń - laureat Global Teacher Prize 2020, dr Agnieszka Dziemianowicz-Bąk - aktywistka i posłanka na Sejm RP IX Kadencji, Rafał Sonik - rajdowiec, Prezesa Stowarzyszenia Czysta Polska, Marta Frej - ilustratorka i malarka czy Paweł Althamer - rzeźbiarz i performer.

Piąta edycja OEES jak co roku opiera się na kilku blokach tematycznych - w tym roku będą to: FIRMA-IDEA, MIASTO-IDEA, MARKA - KULTURA oraz ŁAD MIĘDZYNARODOWY.

W ramach tego pierwszego zaplanowano ścieżki tematyczne "Człowiek w środowisku sztucznej inteligencji" oraz "Uwspólnianie zasobów i dobra wspólne". W bloku MARKA - KULTURA zostaną poruszone dwie arcyważne kwestie: "Antropocen - zarządzanie światem" oraz "Edukacja - nowa generacja". Blok MIASTO-IDEA przyniesie natomiast dwa istotne tematy: "Solidarni w rozwoju" oraz "Architektura i adaptacja miast do zmian klimatu".
W ramach bloku ŁAD MIĘDZYNARODOWY O ekonomii po pandemii opowie Martin Raiser - Dyrektor Regionalny Banku Światowego na Chiny, Mongolię i Koreę. Wystąpienie dotyczące grożącego nam kryzysu wodnego przedstawi dr Guy Alaerts z IHE Delft Institute for Water Education. Przy mównicy stanie również Mauricio Voivodic, Prezes Zarządu WWF Brazylia, który zada retoryczne pytanie "Czy możemy przetrwać bez lasów?".

OEES Prolog

16 XI 2020, godz. 12.00

Międzynarodowy Ogród Sztuki
Uczestnictwo w konferencji online

12.00-12.40
Premiera raportu "Państwo i My. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej - 5 lat później" oraz briefing prasowy

prof. dr hab. Jerzy Hausner - Przewodniczący Rady Programowej OEES, Fundacja GAP

Prowadzenie: Tomasz Janowski - Przewodniczący Rady Instytutu Wspólnot Obywatelskich

12.40-13.40
Konferencja prasowa dotycząca piątej edycji Open Eyes Economy Summit

prof. dr hab. Jerzy Hausner - Przewodniczący Rady Programowej OEES, Fundacja GAP

Bogusław Kośmider - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Obsługi Mieszkańców
Tomasz Wojtas - Dyrektor Organizacyjny Open Eyes Economy Summit

Mateusz Zmyślony - Dyrektor Kreatywny Open Eyes Economy Summit

Prowadzenie: Tomasz Janowski - Przewodniczący Rady Instytutu Wspólnot Obywatelskich