Piątek jest trzecim dniem matur. Dziś rano maturzyści przystąpili do pisemnego egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego nowożytnego jest obowiązkowy. Na naszej stronie publikujemy arkusze egzaminacyjne CKE, systematycznie publikujemy także propozycje odpowiedzi.

Język angielski od lat jest najczęściej wybieranym przez maturzystów językiem obcym na egzaminie maturalnymi. W tym roku chęć zdawania angielskiego na poziomie podstawowym zadeklarowała 95,5 proc. tegorocznych absolwentów.

Matura 2022. Język angielski poziom podstawowy. Arkusze CKE

Egzamin maturalny rozpoczął się o godz. 9.00. Trwał 120 minut. 

Wielu maturzystów z XIV LO we Wrocławiu, z którymi rozmawiał nasz dziennikarz, przyznawało, że matura z angielskiego była wyjątkowo łatwo. Dlatego też część abiturientów opuściło salę sporo przed wyznaczonym czasem.

Szybciutko poszło, godzinka i po wszystkim - mówiła jedna z maturzystek.

Arkusze egzaminacyjne z angielskiego na poziomie podstawowym po 14:00 opublikowała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Możesz je pobrać także z naszej strony albo przejrzeć galerię zdjęć poniżej.

MATURA 2022. JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM PODSTAWOWY - ARKUSZE DO POBRANIA>>>

MATURA 2022. JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM PODSTAWOWY - TRANSKRYPCJA NAGRAŃ>>>

Poniżej systematycznie publikujemy przygotowane przez anglistę propozycje rozwiążań. Wciśnij F5, aby odświeżyć 

Matura z jęz. niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego

Egzamin z angielskiego na poziomie rozszerzonym, a także egzamin z angielskiego na poziomie dwujęzycznym będą przeprowadzone w poniedziałek 9 maja, rano.

Po południu, o godz. 14.00 rozpoczęły się pisemne egzaminy z innych języków obcych nowożytnych zdawanych na poziomie podstawowym: niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego i z włoskiego.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego.

Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Wszyscy maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru.

Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu takich egzaminów. Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są tylko na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także - na tym poziomie - matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Abiturienci nie muszą przystępować do dwóch - obowiązkowych w latach ubiegłych - egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzane zostaną one wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.