Kiedy wyniki matur 2022? Gdzie uczniowie szkół średnich mogą sprawdzić wyniki egzaminów maturalnych? Nadchodzi kolejny ważny dzień dla wszystkich tegorocznych maturzystów. Wyniki matur poznają już za moment.

Maturzyści od 4 do 23 maja zmagali się z egzaminem dojrzałości. W czerwcu odbyła się sesja dodatkowa dla tych, którzy z przyczyn losowych nie mogli podejść do majowych egzaminów. Nadszedł czas na wyniki matur.

Kiedy wyniki matur?

Wyniki matur uczniów, którzy w tym roku przystąpili do egzaminów, udostępione zostaną we wtorek 5 lipca.

Według informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyniki matur powinny być dostępne około godziny 8.30.

Wyniki matur - gdzie sprawdzić?

5 lipca o 8.30 wyniki matur pojawią się na kontach poszczególnych uczniów w ZIU na https://wyniki.edu.pl.

Aby zobaczyć wyniki w ZIU, należy zalogować się do systemu za pomocą loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły. Po zalogowaniu można zmienić hasło. Można również zalogować się Profilem Zaufanym.

Jak przypomina OKE w Krakowie, dyrektorzy szkół będą mogli zobaczyć wyniki w systemie SIOEO na https://sioeo.ksdo.gov.pl.

Informacje wstępne o wynikach egzaminu maturalnego będą dostępne na także na stronach poszczególnych okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Świadectwa dojrzałości

Jak podaje CKE, świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje dyrektorowi szkoły, w której absolwent zdawał egzamin maturalny lub upoważnionej przez niego osobie w następujących terminach:

  • do 5 lipca 2022 r. - dla absolwentów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w terminie głównym i dodatkowym
  • do 9 września 2022 r. - dla absolwentów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

Kiedy matury poprawkowe?

Poprawkowe egzaminy przeprowadzone będą 23 sierpnia, będą to tylko egzaminy pisemne.