W drugim zadaniu rozszerzonej matury z informatyki był błąd – podało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zgodnie z zaleceniem Krystyny Szumilas zdecydował, że zadanie zostanie unieważnione, a wszyscy zdający dostaną za nie maksymalną liczbę punktów.

Zwróciłam się również do dyrektora CKE, jako kierownika jednostki odpowiedzialnej za jakość przygotowywanych materiałów egzaminacyjnych, o dokładne rozpoznanie przyczyn powstałych nieprawidłowości, podjęcie działań eliminujących ryzyko wystąpienia podobnych sytuacji w przyszłości oraz wyciągnięcie konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za zaistniałą sytuację - napisała szefowa resortu edukacji w specjalnym oświadczeniu. Szef CKE Artur Gałęski wyjaśnił, że błąd pojawił w arkuszu na etapie formatowania i przygotowywania do druku.

Maturę z informatyki pisało w środę 4,7 tys. osób. 2,2 tysiąca wybrało egzamin na poziomie rozszerzonym.