87,5 procent tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zdało egzamin maturalny i uzyskało świadectwo dojrzałości - poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna, podsumowując wyniki maturzystów, którzy egzaminy zdawali w sesji majowej, dodatkowej czerwcowej i poprawkowej w sierpniu. Spośród absolwentów liceów ogólnokształcących maturę zdało 91,3 procent, a wśród absolwentów techników 80,9 procent.

Według ostatecznych danych, opublikowanych przez CKE, egzamin pisemny z języka polskiego zdało 97 procent tegorocznych maturzystów, z matematyki - 89 procent, a z najczęściej wybieranego języka obcego: angielskiego - 95 procent.

Wśród absolwentów liceów egzamin z polskiego zdało 97 procent, a wśród absolwentów techników - 95 procent.

Z egzaminem z matematyki poradziło sobie 92 procent zdających w liceach i 84 procent w technikach.

Egzamin z angielskiego zdało w liceach 97 procent, a w technikach - 93 procent.

Dla porównania: w ubiegłym roku świadectwa maturalne otrzymało 86 procent abiturientów.

Maturalny maraton

Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do sześciu egzaminów: pisemnych z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjnie na poziomie podstawowym, zaś chętni mogli zdawać je także na poziomie rozszerzonym), ustnych z polskiego i języka obcego oraz do pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru - przy czym chętni mogli zdecydować się aż na pięć takich egzaminów (zdawane one były tylko na poziomie rozszerzonym).

Aby zdać egzamin, trzeba uzyskać co najmniej 30 procent punktów z przedmiotów obowiązkowych, czyli polskiego, matematyki i języka obcego.

W przypadku przedmiotów do wyboru nie ma progu zaliczeniowego: wyniki egzaminów z tych przedmiotów służą rekrutacji na studia.