Według niektórych - raczej trudna. Według innych - łatwiejsza niż przed rokiem. Tak maturzyści, z którym rozmawiali nasi reporterzy, oceniają dzisiejszą maturę z matematyki. 7 maja uczniowie zdawali egzamin na poziomie podstawowym.

Uczniowie są raczej zadowoleni. Z obserwacji wynika, że z sali wychodzili wcześniej niż w latach ubiegłych. Mieli uśmiechy na twarzy, to jest bardzo pocieszające - mówił Tomasz Wierzchowski, matematyk z liceum w warmińsko-mazurskim Węgorzewie.

Co znalazło się na tegorocznej maturze? Było 9 zadań otwartych - tak jak zawsze: sześć za 2 i trzy za 4-5 punktów. Było równanie wielomianowe, była nierówność kwadratowa z ładną deltą, dwa dowody: jeden algebraiczny, drugi geometryczny - uczniowie mówili, że całkiem przyjemne. Do tego zadanie z planimetrii, ciągi, geometria analityczna i bryły, więc autorzy arkusza całkiem nieźle się sprawili - dodał nauczyciel.

Na naszej stronie będziemy publikować arkusze i propozycje rozwiązań egzaminu.


Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym odbędzie się w czwartek.

Wyniki matur zostaną ogłoszone 4 lipca. Maturalne egzaminy poprawkowe pisemne przeprowadzone będą 20 sierpnia, a ustne 20-21 sierpnia. 

Dodatkowe terminy pisemnych i ustnych egzaminów maturalnych wyznaczono od 3 do 19 czerwca.

Matura 2019: Najczęściej wybierane przedmioty

Język angielski, geografia, matematyka, język polski i biologia to najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów, absolwentów liceów i techników, przedmioty zdawane pisemnie na poziomie rozszerzonym - wynika z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Według CKE z deklaracji maturzystów wynika, że tylko jeden przedmiot dodatkowy będzie zdawało 44,2 proc. tegorocznych absolwentów, dwa egzaminy - 31,7 proc., trzy - 19,9 proc., cztery - 3,7 proc., pięć - 0,4 proc. i sześć - 0,1 proc.

Egzaminy z przedmiotów do wyboru zdaje się tylko na rozszerzonym poziomie. W tej kategorii znalazły się także przedmioty, które maturzyści zdają obowiązkowo na poziomie podstawowym.

Najczęściej wybieranym przez tegorocznych absolwentów licealistów i techników przedmiotem maturalnym na poziomie rozszerzonym jest w tym roku język angielski - zdawać chce go ponad 154,9 tys. maturzystów, czyli 57,5 proc. zdających. Na drugim miejscu znalazła się geografia - zdawać ją chce 71,6 tys. abiturientów, czyli 26,6 proc.

Na trzecim miejscu w wyborach tegorocznych absolwentów znalazła się matematyka na poziomie rozszerzonym - chce ją zadawać 61,4 tys. osób, czyli 22,8 proc., a czwartym - język polski na poziomie rozszerzonym - chce go zdawać 56,4 tys. osób, czyli 21 proc. abiturientów.

Na kolejnych miejscach są: biologia - 47,8 tys. tegorocznych absolwentów (17,7 proc. zdających), chemia - 26,5 tys. osób (9,8 proc.), fizyka - 20,9 tys. (7,8 proc.), historia - 20,1 tys. (7,5 proc.), wiedza o społeczeństwie - 20 tys. osób (7,4 proc.), informatyka - 8,2 tys. osób (3 proc. zdających) i język niemiecki na poziomie rozszerzonym - 6,6 tys. (2,5 proc.). Historię sztuki chce zdawać 3 tys. tegorocznych absolwentów, język rosyjski na poziomie rozszerzonym - 2,1 tys., filozofię - 1,5 tys.