Maturzyści przystąpią dziś rano do pisemnego egzaminu z języka niemieckiego na poziomie podstawowym. Po południu zostanie przeprowadzony egzamin z niemieckiego na poziomie rozszerzonym.

Chęć zdawania na maturze języka niemieckiego na poziomie podstawowym zadeklarowało 19,2 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Część z nich po południu przystąpi także do pisemnego egzaminu z niemieckiego na poziomie rozszerzonym; rozpocznie się on o godzinie 14. Chęć zdawania egzaminu na tym poziomie zadeklarowało 7,9 tys. abiturientów.

Tegoroczni absolwenci liceów i techników nie są jedynymi, którzy w czwartek będą pisać egzamin z niemieckiego. Razem z nimi piszą go też abiturienci z wcześniejszych roczników: 897 osób zadeklarowało chęć zdawania tego języka na poziomie podstawowym, a 500 - na poziomie rozszerzonym.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Maturzysta musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru (w tej grupie są m.in. języki obce na poziomie rozszerzonym) oraz do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego, służy tylko rekrutacji na studia.

(mn)