Tegoroczni maturzyści piszą egzamin poprawkowy z matematyki. To ok. 65,1 tysięcy osób.

Jedna z maturzystek z VI LO w Lublinie przyznała, że w maju zabrakło jej 3 punktów. Przez całe wakacje uczyła się więc do egzaminu poprawkowego: 7-8 godzin dziennie. Trzy razy w tygodniu chodziła na korepetycje.

Na egzamin maturalny w terminie poprawkowym zapisało się 76 434 osób. Najwięcej uczniów, bo 65 135 będzie poprawiać egzamin z matematyki. W dalszej kolejności są: język angielski - 5790 uczniów, język polski - 5120, język niemiecki - 138, język rosyjski - 110 i geografia - 69.

71 proc. maturzystów uzyskało świadectwo dojrzałości

Do egzaminu maturalnego w maju tego roku przystąpiło prawie 294 tys. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, z których 71 proc. uzyskało świadectwo dojrzałości.

Egzamin pisemny z języka polskiego zdało 94 proc. maturzystów, z matematyki - 75 proc., a z najczęściej wybieranego języka obcego, czyli angielskiego - 92 procent.

Matury najlepiej zdawali abiturienci z liceów ogólnokształcących - egzaminy zdało tam 80 proc. przystępujących do nich osób. Wyraźnie słabiej poszło uczniom techników - sukces odniosło tam 54 proc. uczniów, a także liceów profilowanych - tam maturę zdało 42 proc. Najgorzej zaś maturę zdawali abiturienci z liceów i techników uzupełniających - sukces w tych typach szkół odniosło odpowiednio 14 proc. i 11 proc.

Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w czerwcu i w sierpniu, CKE poda w połowie września.

(j.)