Około 263 tys. tegorocznych absolwentów przystąpi we wtorek 7 maja do matury. Rozpoczną się one od pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jednym z elementów będzie napisanie rozprawki. Poniżej znajdziecie poradnik, jak poprawnie napisać rozprawkę. Przypominamy, że podobnie jak w latach poprzednich każdego dnia matur będziemy na stronie www.rmf24.pl tuż po zakończeniu egzaminów publikować arkusze oraz propozycje rozwiązań, przygotowane przez ekspertów.

Matura 2024. Egzamin z języka polskiego

We wtorek 7 maja od pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym tegoroczni absolwenci rozpoczną maraton maturalny. 

Egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym jest jednym z trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów. 

Egzamin rozpocznie się o godzinie 9:00. 

Czas trwania egzaminu pisemnego z języka polskiego w formule 2023 na poziomie podstawowym trwa 240 minut, a w formule 2015 na poziomie podstawowym - 170 minut. 

Aby zdać maturę, abiturient - niezależnie czy zdaje według nowej, czy według starej formuły - musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. 

Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym odbędzie się w poniedziałek 20 maja. 

Prace maturzystów sprawdzą egzaminatorzy. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi wyniki matur 9 lipca. W tym dniu też  maturzyści poznają swoje indywidualne wyniki.

Egzamin maturalny z języka polskiego. Co to jest rozprawka?

Rozprawka to pisemna forma wypowiedzi, która zawiera rozważania na określony temat. Tyle mówi definicja. 

Rozprawka składa się z trzech części:

  • wstęp (tezy/hipotezy),
  • rozwinięcie (argumentów),
  • zakończenie (potwierdzenia tezy lub potwierdzenia/obalenia hipotezy).

Egzamin maturalny z języka polskiego. Jak napisać rozprawkę?

Temat rozprawki najczęściej jest podany na arkuszu egzaminacyjnym z języka polskiego. Czasem jest natomiast polecenie, by temat rozprawki wybrać samemu. 

Rozprawka składa się z trzech części: wstępu, rozwinięcia i zakończenia. 

Pisząc wstęp do rozprawki musimy pamiętać, żeby przedstawić w nim tezę. Warto podeprzeć ją argumentami i przykładami z literatury, historii, religii, czy nawet świata polityki. Ważne jest, by już we wstępie zaprezentować swoją własną opinię odnośnie tematu rozprawki. Dla podkreślenia, że to nasze przemyślenia na danym temat pamiętajmy o użyciu taki sformułowań jak "moim zdaniem", "uważam, że", "w moim przekonaniu", "w mojej opinii", czy "według mnie". 

Potem jest czas na rozwinięcie. Tu jest możliwość do rozpisania się. Wymóg pracy do minimum 300 wyrazów. W tej części wypracowania musi pojawić się argumentacja: im bogatsza, im bardziej rozwinięta i poparta licznymi przykładami tym lepiej. To tu jest miejsce na pochwalenie się znajomością lektur. Nie bójcie się używać cytatów, przywoływać postaci z przeczytanych książek z listy lektur obowiązkowych. Pamiętajcie jednak, że nie chodzi o streszczenie fabuły, ale przytoczenie wydarzeń czy bohaterów. I także nie zapominaj o swoich przemyśleniach, opiniach i osądach. 

W zakończeniu należy ponownie odwołać się do tezy, krótko podsumować argumenty i na koniec napisać swoją refleksję. Ta ostatnia część rozprawki musi być zwięzła.

Matura 2024 - specjalny raport RMF FM i RMF24

Najważniejsze informacje dotyczące matury 2024 znajdziecie w naszym specjalnym raporcie na stronie RMF24. Możecie tam zobaczyć m.in. przykładowe zadania maturalne wraz z rozwiązaniami.

Jak co roku na naszej stronie www.rmf24.pl tuż po zakończeniu egzaminów maturalnych będziemy publikować arkusze maturalne oraz przykłady rozwiązań egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.