Profesorowie Armen Edigarian, Tomasz Grodzicki, Piotr Jedynak i Dorota Malec zostali wskazani przez radę Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, jako kandydaci na rektora tej uczelni – poinformowała najstarsza uczelnia w kraju. Wybory nowego rektora odbędą się 25 kwietnia.

Wybór 307. rektora UJ na kadencję 2024-2028 odbędzie się 25 kwietnia podczas zebrania kolegium elektorów, reprezentujących wszystkich członków uniwersyteckiej wspólnoty. 

Wcześniej kandydaci wezmą udział m.in. w spotkaniu wyborczym z członkami wspólnoty akademickiej, które wstępnie planowane jest na 17 kwietnia.

Rada uczelni wskazuje kandydatów na rektora po uzyskaniu opinii senatu UJ oraz po odbyciu indywidualnych rozmów ze wszystkimi osobami zgłoszonymi.

Prof. Jacek Popiel nie ubiega się o reelekcję, skończy w tym roku 70 lat. Zgodnie z prawem o szkolnictwie wyższym i nauce rektorem nie może być osoba powyżej tego wieku.

Czworo kandydatów na rektora UJ


Armen Edigarian (ur. 1970) jest profesorem nauk matematycznych, specjalizuje się w matematyce finansowej i analizie zespolonej. Od 2016 r. jest prorektorem UJ ds. edukacji. Wcześniej był m.in. dyrektorem Instytutu Matematyki UJ i dziekanem Wydziału Matematyki i Informatyki. Jest m.in. członkiem Rady Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce Polskiej Akademii Umiejętności.

Tomasz Grodzicki (ur. 1959) jest profesorem medycyny Collegium Medicum UJ. Specjalizuje się w chorobach wewnętrznych, geriatrii i hipertensjologii (diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego). Od 2016 r. przewodniczy tej jednostce pełniąc funkcję prorektora ds. Collegium Medicum. Był m.in. dziekanem Wydziału Lekarskiego. Kieruje też m.in. Oddziałem Klinicznym Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego.

Piotr Jedynak (ur. 1972) jest profesorem nauk ekonomicznych, specjalizuje się w naukach o zarządzaniu. Ukończył zarządzanie i marketing w Akademii Górniczo-Hutniczej oraz nauki o zarządzaniu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Na Uniwersytecie Jagiellońskim pracuje od 1998 r., gdzie był m.in. dziekanem Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Od 2020 r. pełni funkcję prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej.

Dorota Malec jest profesorem nauk prawnych, specjalizuje się w historii prawa II Rzeczypospolitej, odbyła aplikację sędziowską i zdała egzamin sędziowski. Jest prorektorem UJ ds. współpracy międzynarodowej, wcześniej była prorektorem ds. rozwoju. Pełni funkcję kierownika Katedry Historii Administracji i Prawa Wyznaniowego. Była m.in. rzecznikiem dyscyplinarnym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także członkiem komisji egzaminacyjnej ds. aplikacji notarialnej przy Ministerstwie Sprawiedliwości.