300 tysięcy uczniów ostatnich klas szkół średnich od środy będzie mogło spróbować swoich sił na próbnym egzaminie maturalnym. W tym roku, mimo trwającej pandemii, matury próbne odbędzie się na terenie szkół. Obowiązują jednak pewne zasady.

Od 3 do 16 marca odbędą się próbne egzaminy maturalne organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Odbywać się będą stacjonarnie w szkołach w reżimie sanitarnym i obejmą wszystkie przedmioty maturalne.

Egzaminy w reżimie sanitarnym

Najważniejsze podczas egzaminów będzie przestrzeganie czterech zasad: dystans, maseczka, dezynfekcja rąk oraz wietrzenie pomieszczeń.

Dyrektor CKE Marcin Smolik apeluje do uczniów, żeby unikali gromadzenia się i rozmów przed i po sprawdzianie. "Rozumiem, że wiele osób nie widziało się od kilku miesięcy, ale warto utrzymać dyscyplinę" - podkreśla Marcin Smolik.

Próbne matury 2021 - harmonogram

  • 3 marca rano będzie próbny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, a po południu z języka łacińskiego i kultury antycznej oraz z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowy.
  • 4 marca rano będzie egzamin próbny z matematyki na poziomie podstawowym, po południu z historii muzyki i filozofii.
  • 5 marca rano będzie egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, po południu z historii sztuki oraz z języka kaszubskiego.
  • 8 marca rano będzie egzamin próbny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym, po południu będą egzaminy na poziomie podstawowym z języków: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.
  • 9 marca rano będzie egzamin próbny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, a po południu egzaminy na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym z języków: francuskiego, rosyjskiego i włoskiego.
  • 10 marca rano będzie egzamin próbny z matematyki na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym z języków: hiszpańskiego i niemieckiego.
  • 11 marca rano będzie egzamin próbny z biologii, a po południu z informatyki.
  • 12 marca rano będzie egzamin próbny z chemii, a po południu z wiedzy o społeczeństwie.
  • 15 marca rano będzie próbny egzamin z historii, a po południu z fizyki.
  • 16 marca rano będzie egzamin próbny z geografii, a po południu egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym.

Matura 2021 - zmiany


Decyzją ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka w związku z epidemią i koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny w 2021 roku będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

Maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne są na poziomie podstawowym; chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym).

W tym roku abiturienci nie będą musieli przystąpić do obligatoryjnego dotąd jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru.

Chętni tak jak dotąd będą mogli przystąpić do sześciu takich egzaminów (egzaminy te są przeprowadzane tylko na jednym na poziomie - rozszerzonym, stąd w tej grupie są też przedmioty, z których egzaminy na poziomie podstawowym są obowiązkowe).

Nie będzie też w tym roku na maturze obowiązkowych egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego.

Przeprowadzone zostaną one tylko dla tych abiturientów, którzy potrzebują wyników z tych egzaminów do rekrutacji na studia zagranicą.

Egzaminy maturalne w obecnym roku szkolnym mają być przeprowadzone w terminie głównym od 4 do 20 maja.