Kiedy bank może zablokować konto? Jak negocjować z bankiem wydłużenie spłaty kredytu – to tylko niektóre z pytań jakie zadaliście ekspertowi mBanku Piotrowi Teodorczykowi w ramach naszej akcji Mapa przedsiębiorczości w RMF FM i na RMF 24. W tym tygodniu prześwietlaliśmy kredyty firmowe. Pytania mogliście zadawać za pomocą specjalnej platformy. Za wszystkie dziękujemy. W przyszłym tygodniu pod lupę weźmiemy dofinansowanie dla biznesu.


23 października-piątek:

Cytat

Czy wpis do BIK o kłopotach ze spłatą kredytu w przypadku firmy, może być dla banku argumentem za nieudzieleniem kolejnego kredytu?
Szymon

Piotr Teodorczyk: BIK jest jedną z głównych baz, weryfikujących wiarygodność przyszłego kredytobiorcy i zdecydowanie może być argumentem za nieudzieleniem kredytu. Jednakże każdy przypadek kredytobiorcy jest odosobniony i czasami waga "przewinienia" jest niska, i wtedy warto podjąć rozmowy z bankiem, celem wyjaśnienia zajścia (najlepiej wraz z dokumentacją).

Cytat

Czy bank zanim pożyczy pieniądze ma prawo wymagać przedstawienia faktur VAT za ostatnie miesiące?
Joanna

Piotr Teodorczyk: Wszystko zależy od profilu działalności oraz rodzaju kredytu o jaki stara się firma. Bank posiadając takie faktury, weryfikuje ich terminową realizację (oczywiście zestawiając to z wyciągami z konta).

Cytat

Witam. Znajomy, który ma średniej wielkości formę wziął kredyt walutowy. Teraz bardzo narzeka. Proszę wytłumaczyć co to za kredyt? W jakich przypadkach jest przyznawany? I czy przedsiębiorca może wybrać między kredytem walutowym a tym w złotówkach?
Krzysztof

Piotr Teodorczyk: Kredyt walutowy dla firmy, która posiada wpływy jedynie w PLN, jest ryzykowny z uwagi na występujące ryzyko walutowe, dlatego rekomendowany jest najczęściej firmom, które osiągają przychody w walucie (bo wtedy ograniczają ryzyko niedopasowania walutowego).

Cytat

Do jakiej kwoty mała firma może wziąć kredyt bez zaświadczeń i stosu dokumentów?
Ewa

Piotr Teodorczyk: Banki starają się ograniczać liczbę dokumentów do niezbędnego minimum. W ofercie niektórych banków dostępne są kredyty skierowane np. do start-upów lub segmentu tzw. wolnych zawodów, gdzie nie ma konieczności dostarczania wielu zaświadczeń i dokumentów.

Cytat

Kiedy nowopowstała firma może zaciągnąć pożyczkę? To kwestia działalności liczona w dniach, tygodniach, czy miesiącach?
Michał

Piotr Teodorczyk: Obecne oferty banków są w tym zakresie bardzo zdywersyfikowane. Jest kilka takich, które udzielają finansowania od pierwszego dnia działalności, inne wymagają min. 12-miesięcznego okresu prowadzenia firmy. Każdorazowo przed otwarciem rachunku w danym banku, warto zapoznać się z tym aspektem oferty, wybierając bank, który ma najbardziej kompleksowe rozwiązania dla potrzeb Twojej firmy (bo to nie wysokość opłat za rachunek i przelew świadczy o atrakcyjności oferty dla naszej firmy).

22 października-czwartek:

Cytat

Na czym polega wielocelowy kredyt firmowy zabezpieczony? Na jakich zasadach jest przyznawany? Dla kogo? I jakie dokumenty są wymagane? Pozdrawiam
Piotr

Piotr Teodorczyk: Przeznaczeniem kredytu może być dowolny cel związany z działalnością gospodarczą. Maksymalna kwota kredytu jest uzależniona od obecnej sytuacji finansowej firmy. Kredyt zabezpieczony cechuje się możliwością uzyskania niższych cen oraz wyższych możliwych do uzyskania kwot kredytu. "Wielocelowy kredyt firmowy zabezpieczony"  jest przeznaczony dla firm działających powyżej 12 miesięcy. Wymaganymi dokumentami są dokumenty rejestracyjne firmy, finansowe oraz dokumenty związane z zabezpieczeniem kredytu. Wielocelowość tego kredytu to przede wszystkim fakt, że w ramach jednego kredytu może uzyskać finansowanie na:

- inwestycję,

- refinansowanie zobowiązań,

- refinansowanie nakładów inwestycyjnych,

- bieżącą działalność gospodarczą

Co wpływa na niższą ratę jak i wygodę w obsłudze kredytu (jeden wyciąg, jeden harmonogram spłaty, itd.)

Cytat

W jakich przypadkach można się starać w banku o zawieszenie rat wziętego kredytu w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej? Jakie mogą być tego konsekwencje?
Tamara

Piotr Teodorczyk: W momencie uruchomienia kredytu można skorzystać z możliwości karencji w spłacie kredytu w okresie np. do 3 miesięcy od uruchomienia kredytu. Niektóre banki oferują taką możliwość również w trakcie trwania kredytu. Bank może udzielić tak zwanych wakacji w spłacie kredytu - czyli możliwości odroczenia w spłacie kredytu -  najczęściej dotyczy to raty kapitałowej. Konsekwencją tego stanu rzeczy mogą być:

- wydłużenie okresu finansowania,

- zwiększenie raty kredytu (o tą część "wakacyjną")

Cytat

Na jakich zasadach można "przepisać" w całości kredyt firmowy na drugiego wspólnika?
Michał

Piotr Teodorczyk: Współwłaściciel może występować przy długu jako poręczyciel lub jako kredytobiorca w postaci osoby fizycznej. Odpis współwłaściciela od długu firmy może nastąpić na podstawie złożenia odpowiedniego wniosku do banku wraz z wymaganymi dokumentami. Na tej podstawie bank przeprowadza analizę zdolności kredytowej firmy (z dużym naciskiem na wpływ odejścia jednego wspólnika na działalność firmy) i w zależności od jej wyniku dany współwłaściciel może być odpięty od zobowiązania.

Cytat

Jak negocjować z bankiem wydłużenie spłaty kredytu wziętego na firmę? Jakie mieć przy sobie dokumenty, kiedy idzie się na taką rozmowę?
Beata

Piotr Teodorczyk: Niestety w większości przypadków konieczność wydłużania okresu finansowania wynika z pojawiających się problemów płynnościowych w firmie, co powinno determinować uzasadnienie we wniosku o wydłużenie okresu. Banki to wiedzą, więc nie traćmy czasu na wyprowadzanie go z błędu, lepiej całą energię skupić na udokumentowaniu, że są to chwilowe problemy i mamy plan jak z tego wyjść. Rzadziej wydłużanie wynika z chęci przeprowadzenia inwestycji w firmie, pociągającej za sobą konieczność tymczasowego zmniejszenia obciążeń miesięcznych wynikających z obsługi kredytu. Wtedy warto przedstawić założenia tej inwestycji i jej wpływ na przyszłe przepływy w firmie.

Cytat

Dzień dobry. W jakich przypadkach bank może "wkroczyć" na konto firmowe i je zablokować?
Grzegorz

Piotr Teodorczyk: Bank nie jest instytucją która sama z siebie blokuje dostęp klienta do jego własnych środków zgromadzonych na rachunku. Ewentualnie blokady na rachunku mogą wynikać z działań organów państwowych typu Urząd Skarbowy, ZUS czy komornik sądowy. Taką blokadę bank może również założyć na wyraźne życzenie klienta.

21 października- środa:

Cytat

Witam serdecznie. Pracuję na umowie zlecenie jako agent ubezpieczeniowy. Jaki kredyt jest możliwy jako "poduszka finansowa"? Nie chcę zakładać biura, ani nic takiego. Potrzebuję jedynie poduszki finansowej.
Artur

Piotr Teodorczyk: Aby otrzymać kredyt firmowy, który będzie swoistym zabezpieczeniem płynności finansowej doradziłbym skorzystanie z produktu, jakim jest limit odnawialny w rachunku bieżącym. Pierwszym krokiem do uzyskania tego produktu jest zarejestrowanie własnej działalności gospodarczej. Na rynku są oferty umożliwiające  otrzymania limitu już od pierwszego dnia prowadzenia działalności.

Cytat

Dzień dobry. Jestem młodym człowiekiem 22 lata, który chciałby otworzyć swoją pierwszą firmę związaną z transportem. Byłby to bus 3.5 tony. Niestety obawiam się że nie dam sobie rady. Orientowałem się już z otwarciem firmy i jest to najprostsza rzecz, tak jak dostanie leasingu na samochód. Niestety obawiam się że nie będę miał pieniędzy na paliwo i inne opłaty. Stąd rodzi się moje pytanie o kredyt dla nowopowstałej firmy. Czy jest potrzebne jakieś zabezpieczenie kredytu?
Marcel

Piotr Teodorczyk: Niektóre banki oferują kredyt na start dla firm już od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej. Kredyt jest udzielany w formie odnawianej linii kredytowej. Taka forma kredytu może być udzielana bez zabezpieczeń rzeczowych.

Cytat

Przy kwocie 20 tys zł kredyt na firmę na pięć lat jaką będzie miał ratę?
Damian

Piotr Teodorczyk: To zależy, jakie warunki cenowe zaproponuje bank. Obecnie na rynku ceny kredytów są rekordowo niskie (niskie stopy procentowe), co daje możliwość uzyskania bardzo korzystnych warunków finansowanie. Wysokość raty zależy również od wybranej formy spłaty kredytu (raty równe bądź malejące). Zachęcam do kontaktu z bankiem w celu uzyskania szczegółowych warunków kredytu.


Cytat

Według pana wiedzy, prowadzenie małej firmy związanej z branżą innowacyjną, jest możliwe tylko na podstawie dofinansowań unijnych? Czy bez kredytu nie da rady?
Grażyna

Piotr Teodorczyk: Jest wiele źródeł finansowania młodych innowacyjnych firm, wszystko zależy od wielkości zapotrzebowania na kapitał danego przedsięwzięcia innowacyjnego. Przykładowymi źródłami finansowania mogą być tak zwani aniołowie biznesu, dotacje unijne czy klasyczny kredyt bankowy. W tego typu działalnościach ważny jest dobrze skonstruowany biznes plan, który odpowie na pytanie o zapotrzebowanie na kapitał i ewentualne źródła jego finansowania.

Cytat

Mam jedno proste pytanie. Jaka różnica jest między kredytem konsumpcyjnym a pożyczkę wziętą na rozwój firmy (nie licząc oprocentowania)
Aneta

Piotr Teodorczyk: Różnica tkwi w przeznaczeniu obu typów kredytu. Kredyt firmowy ma na celu finansowanie potrzeb obrotowych firmy (podatki, faktury, koszty stałe działalności) oraz potrzeb inwestycyjnych. Korzystając z kredytu firmowego przedsiębiorca zyskuje możliwość odliczenia kosztów kredytu od przychodu, co realnie przełoży się na niższe obciążenie podatkowe.

20 października wtorek:

Cytat

Jakie dokumenty są wymagane, aby dostać kredyt na firmę jednoosobową?
Alfred

Piotr Teodorczyk: Zakres dokumentów jakie trzeba przedstawić w banku przy ubieganiu się o kredyt, w pierwszej kolejności determinuje cel na jaki przeznaczony ma być kredyt. Przy ubieganiu się o kredyt na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, trzeba liczyć się z tym, że bank będzie wymagał:

- dokumentów finansowych (w zależności od formy prowadzonej księgowości) - za okres bieżący oraz lata ubiegłe,

- dokumenty określające nasze relacje z obecnym bankiem - opinia bankowa,

- dokumenty będące formularzami wewnętrznymi w banku - tj. wniosek kredytowy, opis firmy, itp.

- dokumenty rejestrowe firmy - akt założycielski, wypis z CEIDG czy też wyciąg z KRS (w zależności od formy prowadzonej działalności),

- inne dodatkowe wskazane przez bank

 Przy kredycie na cel inwestycyjny do powyższych dokumentów dochodzi jeszcze opis przedsięwzięcia inwestycyjnego - biznes plan. Często bank wymaga od Klienta zabezpieczenia udzielanego kredytu, co wiąże się z dodatkową dokumentacją, uzależnioną od rodzaju zabezpieczenia (np. przy hipotece, będą to wypis z KW, operat szacunkowy, wypis z rejestru gruntów, itp.)


CHCESZ WYGRAĆ PIENIĄDZE DLA SWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ JAK

Cytat

Na jakiej zasadzie przedsiębiorca może zaciągnąć jedną pożyczkę na spłatę drugiej?
Monika

Piotr Teodorczyk: Zasady udzielania takiego finansowania są analogiczne jak w przypadku każdej innej pożyczki, z tą różnicą, że celem Pani pożyczki byłoby refinansowanie kredytów w innych bankach. A to wiąże się z tym, że będzie wymagana opinia bankowa nt. dotychczasowej terminowości obsługi takiego kredyt. 

Cytat

Czy pożyczka wzięta na firmę, musi zostać wydana dokładnie na to co jest zapisane w umowie?
Ala

Piotr Teodorczyk: Cel kredytowania jest zapisem umowy kredytowej i tak jak inne obowiązki spoczywające na Kliencie mogą podlegać kontroli przez bank, a brak realizacji postanowień umowy może spotkać się z reperkusjami ze strony banku (te reperkusje również powinny być określone w umowie). Natomiast jeśli wziąć literalnie pod uwagę pożyczkę, to ona w odróżnieniu od kredytu, jest udzielana bez wyraźnie określonego celu (jedyny warunek to taki, aby środki były wydatkowane na cele związane z prowadzoną przez nas Firmą).

Cytat

Jak długo { w zależności od banku} trwa czekanie na pożyczkę na działalność gospodarczą. I jakie najlepiej wcześniej przygotować dokumenty?
Mateusz


ZOBACZ, PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI NA WASZE PYTANIA

Piotr Teodorczyk: Aktualne oferty banków, umożliwiają uzyskanie finansowania nawet w ciągu 2 dni (do wypłaty środków na rachunek). Jednakże warto przyjąć okres średni ok. 5 dni roboczych. Są oczywiście również oferty specjalne, lojalnościowe, gdzie dla Klienta wewnętrznego ten czas może się skrócić do 15 minut (np. w mBanku). Jeżeli chodzi o zakres dokumentów, to warto udać się do banku i poprosić o taki wykaz, jednakże na pewno bank poprosi o:

- dokumenty finansowe (w zależności od formy prowadzonej księgowości) - za okres bieżący oraz lata ubiegłe,

- dokumenty określające nasze relacje z obecnym bankiem - opinia bankowa,

- dokumenty będące formularzami wewnętrznymi w banku - tj. wniosek kredytowy, opis firmy, itp.

- dokumenty rejestrowe firmy - akt założycielski, wypis z CEIDG czy też wyciąg z KRS (w zależności od formy prowadzonej działalności),

- inne dodatkowe wskazane przez bank

 Często bank wymaga od Klienta zabezpieczenia udzielanego kredytu, co wiąże się z dodatkową dokumentacją, uzależnioną od rodzaju zabezpieczenia (np. przy hipotece, będą to wypis z KW, operat szacunkowy, wypis z rejestru gruntów, itp.)

Cytat

Na jakiej zasadzie przyznawany jest kredyt na firmę dla 2 wspólników?
Renata

Piotr Teodorczyk: W tym przypadku kluczowe jest to, jaka jest forma prowadzonej działalności (spółka cywilna, spółka jawna, spółka z o. o. , itd.). Od tego zależy czy badaniu zdolności będzie poddawany sam podmiot gospodarczy czy również wspólnicy. Pozostałe elementy przyznawania kredytu są analogiczne jak w przypadku firmy jednoosobowej.

OBEJRZYJ NAJNOWSZY FILM Z PSYCHOLOGIEM BIZNESU. "IDEALNY PETENT"


TU MOŻESZ ZADAĆ PYTANIE EKSPERTOWI: