Pełniący obowiązki prezesa NBP Piotr Wiesiołek uważa, że nowy szef banku centralnego powinien być wybrany bez zbędnej zwłoki, pomimo że ciągłość i stabilność prac NBP i RPP jest zapewniona. Mogę wskazać opinie konstytucjonalistów, które potwierdzają taką decyzję - powiedział na konferencji prasowej.

NBP pracuje bez zakłóceń, realizuje swoje wszystkie zadania, jednak ten stan tymczasowości powinien być jak najszybciej zakończony, zatem moja opinia jest taka, że powinno to nastąpić bez zbędnej zwłoki - dodał.

Na tej samej konferencji członek RPP Adam Glapiński wyraził opinię, że prezesa NBP powinien wskazać dopiero nowy prezydent, a nie pełniący obowiązki prezydenta marszałek Sejmu.

Obowiązki prezesa NBP po tragicznie zmarłym Sławomirze Skrzypku już w dniu katastrofy przejął jego pierwszy zastępca - Piotr Wiesiołek. Dwa dni później przewodniczył posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej (zgodnie z prawem, szef NBP jest przewodniczącym Rady). Członkowie RPP uznali, że ma on prawo do zwoływania posiedzeń i głosowania przy podejmowaniu uchwał.

Pojawiły się jednak opinie niektórych konstytucjonalistów, że Wiesiołek nie może przewodniczyć RPP i zwoływać posiedzeń Rady, czy też brać udziału w głosowaniach, bo nie pozwala mu na to ani ustawa o NBP, ani konstytucja. Według nich, wszystkie uchwały przegłosowane z udziałem Wiesiołka mogą być nieważne. Zdaniem prof. Elżbiety Chojnej-Duch z RPP, objęcie funkcji przewodniczącego RPP przez Wiesiołka jest zgodne z konstytucją.

15 kwietnia pełniący obowiązki prezydenta marszałek Sejmu Bronisław Komorowski powiedział, że jego decyzja ws. powołania prezesa NBP uzależniona jest od ekspertyzy prawnej ustawy o Narodowym Banku Polskim. Marszałek podkreślił, że RPP sobie poradziła, czyniąc wiceprezesa NBP swoim przewodniczącym. Dodał jednak, że trzeba zbadać to "od strony pełnej legalności, tak aby nikt w przyszłości nie zakwestionował jej decyzji".

Prezes NBP jest powoływany i odwoływany przez Sejm na sześcioletnią kadencję na wniosek prezydenta RP. Obejmuje on obowiązki po złożeniu wobec Sejmu przysięgi.