Ryzyko zakażenia koronawirusem ciągle rośnie. Wiele osób zostało poddanych domowej kwarantannie, która obowiązuje obecnie większość osób powracających do kraju z zagranicy. Osoby te są zobowiązane do 14-dniowego odizolowania. W tym czasie nie powinni oni kontaktować się z innymi osobami, robić zakupów ani chodzić na spacery. W sprawdzaniu przestrzegania zasad kwarantanny pomagają funkcjonariusze policji.

Osoby poddane domowej kwarantannie można liczyć już w tysiącach. Skrupulatne jej przestrzeganie jest konieczne do ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa i zmniejszenia ryzyka kolejnych zakażeń. Zaangażowanym w walkę z koronawirusem pomagają małopolscy policjanci, którzy nadzorują, czy kwarantanna domowa jest przeprowadzana we właściwy sposób.

Funkcjonariusze przynajmniej raz na dobę sprawdzają, czy osoby wskazane przez inspektora sanitarnego stosują się do zasad kwarantanny i pozostają w miejscu odizolowania.

W trakcie kontroli policjanci pytają o stan zdrowia oraz ewentualne potrzeby osób objętych kwarantanną. Informacje te niezwłocznie są przesyłane do właściwych służb. Zdarza się, że do policjantów są kierowane prośby o dostarczenie artykułów spożywczych, środków czystości, środków do dezynfekcji, opału czy prośby o podanie numeru telefonu do instytucji pomocowej. W takich przypadkach mundurowi przekazują uzyskane informacje do miejskich/powiatowych ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych  centrów zarządzania kryzysowego, których zadaniem jest udzielenie takiej pomocy. 

W trakcie kontroli kontakt osobisty policjanta z osobą objętą kwarantanną jest wyeliminowany. Policjanci w trakcie czynności za pośrednictwem telefonu bądź domofonu kontaktują się z osobą kontrolowaną i proszą o wyjście do okna lub na balkon by funkcjonariusze mogli skutecznie zweryfikować czy to na pewno jest to właściwa osoba.  

Aktualnie liczba sprawdzeń domowej kwarantanny dokonanych przez policjantów w Małopolsce przekracza 1000 adresów dziennie. Z dnia na dzień liczba tych sprawdzeń wzrasta. Z danych wynika, że  tylko sporadycznie osoby łamią zasady kwarantanny. Wczoraj około 1 % kontrolowanych osób było nieobecnych podczas kontroli. Policjanci wyjaśniają powody ich nieobecności i powiadamiają  o tych przypadkach inspekcję sanitarną.

Osoby objęte kwarantanną mają obowiązek przebywać w jej miejscu. Za opuszczenie miejsca kwarantanny grozi grzywna do 5 tysięcy złotych.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z potencjalnym niebezpieczeństwem zakażenia koronawirusem informujemy, iż wszelkie informacje dostępne są na stronie GIS: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/ Infolinia NFZ dotycząca koronowirusa: 800-190-590.