Popularność Hamasu wśród Palestyńczyków rośnie – taką informacją podzielił się portal Times of Israel. Według przeprowadzonego przez Palestyńskie Centrum Badań nad Polityką na przełomie maja i czerwca sondażu popularność terrorystycznego Hamasu wśród Palestyńczyków wynosiła przed wojną 20 proc. Dziś jest to dwa razy więcej.

Sympatia dla Hamasu wzrosła w ciągu ostatnich trzech miesięcy o sześć punktów procentowych, zarówno w Strefie Gazy, jak i na Zachodnim Brzegu.

Aż 79 proc. ankietowanych z Zachodniego Brzegu spodziewa się, że Hamas wygra w wojnie z Izraelem. Niemal tyle samo osób chce, by terrorystyczne ugrupowanie rządziło po wojnie Gazą. Wśród pytanych mieszkańców Strefy Gazy, 48 proc. oczekuje zwycięstwa Hamasu, a 46 proc. życzy sobie, by rządził po ustaniu konfliktu.

Skąd rozbieżności?

Dyrektor i założyciel Centrum, Chalil Szikaki, przypisał je różnym źródłom informacji, które Palestyńczycy mają do dyspozycji na obu terytoriach. O ile mieszkańcy Gazy obserwują naocznie rozwój sytuacji, to ponad cztery piąte mieszkańców Zachodniego Brzegu czerpie informacje z katarskiej stacji od Al-Dżazira. W rezultacie "wydaje się, że doszli do nieco innych wniosków niż w Gazie" - powiedział portalowi Szikaki.

Ankieterzy badali również, ile osób popiera atak na Izrael z 7 października ub.r. Trzy miesiące temu przyklaskiwało mu 71 proc. pytanych. Dziś jest to dwie trzecie ogółu palestyńskiego społeczeństwa.

Powojenna przyszłość Strefy Gazy

75 proc. Palestyńczyków opowiedziało się przeciwko rozmieszczeniu po wojnie w Strefie Gazy arabskich sił międzynarodowych. Za takim scenariuszem był zaledwie jeden na stu respondentów.

W połowie maja pojawiła się nieoficjalna informacja, że Egipt, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Maroko rozważają amerykański plan utworzenia powojennych sił pokojowych w Gazie, w zamian za co USA miałyby formalnie uznać państwo palestyńskie.

96 proc. respondentów zaprzecza, jakoby terroryści dokonali masakry izraelskich cywilów w trakcie ataku na Izrael.

W badaniu, zrealizowanym ze wsparciem Fundacji Konrada Adenauera w Ramallah uczestniczyło 1570 dorosłych osób. W Strefie Gazy badania przeprowadzono na obszarach zamieszkałych i w schroniskach dla przesiedleńców (takich jak szkoły lub obozowiska) w Rafah, Chan Junis, al-Mawasi, Deir al-Balah i innych obszarach w środkowej Strefie Gazy. Margines błędu wynosił +/-3 proc. Palestyńskie Centrum Badań nad Polityką działa od 2000 r.