Dziś trzeci dzień egzaminów ósmoklasisty. Uczniowie przystąpili do sprawdzianu z języka obcego. Na RMF24.pl po godz. 13 pojawią się arkusze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Będziemy mieć też opracowane przez nauczycieli propozycje odpowiedzi z języka angielskiego.

Egzamin rozpoczął się o godzinie 9:00. Największa grupa ósmoklasistów - aż 96,66 proc. - zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest niemiecki. Do egzaminu z niego przystąpi 2,92 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,42 proc. ósmoklasistów.

Zdający mieli na napisanie testu 90 minut. Dla uczniów z dysleksją mógł on być przedłużony do 135 minut.

Ósmoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 57 w Lublinie, w której był nasz dziennikarz Krzysztof Kot, po zakończeniu egzaminu wychodzili z niego nastrojeni wyjątkowo optymistycznie.

Dosyć łatwe. Odpowiedzi poprawne - myślę, że powyżej 80 procent. Bezproblemowo, bezstresowo - przyznawali. Moja siostra w czwartej klasie robi trudniejsze - dodawali inni z uśmiechem.  

W wypracowaniu - jak nam zdradzają - trzeba było opisać plakat i wrażenia, jakie na nas zrobił. Było też tłumaczenie tekstu o kostce Rubika - opowiadali. 


Egzamin będzie się odbywał w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi przygotowanymi wspólnie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i Ministerstwo Edukacji i Nauki, a zatwierdzone przez Główny Inspektorat Sanitarny. Są one zbliżone do obowiązujących w tym roku w maju na maturze, w marcu podczas próbnych egzaminów i do egzaminów przeprowadzonych w ubiegłym roku, również w reżimie sanitarnym.

Ósmoklasiści już po egzaminach z matematyki i z j. polskiego

To trzeci dzień egzaminów - za ósmoklasistami są już sprawdziany z języka polskiego i z matematyki.

Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 9 lipca.

Egzaminy przeprowadzane po raz trzeci

Egzamin ósmoklasisty to konsekwencja wprowadzenia reformy edukacji - wydłużenia nauki w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu lat. Przeprowadzany jest po raz trzeci. Pierwszy raz uczniowie klas VIII zdawali go w 2019 roku.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie może przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie - 16-18 czerwca.

Wynik egzaminu wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia - to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.