Za uczniami ostatnich klas szkół podstawowych egzaminacyjny maraton. Po testach z języka polskiego i matematyki, dziś pisali sprawdzian z języka obcego. Wszystkie trzy to egzaminy pisemne. Na RMF24.pl opublikujemy arkusze egzaminacyjne CKE, mamy też pierwsze odpowiedzi przygotowane przez nauczycieli.

Egzamin z języka obcego rozpoczął się o godz. 9. Trwał 90 minut; dla uczniów - np. z dysleksją - mógł zostać przedłużony do 135 minut.

Wielu ósmoklasistów po zakończeniu egzaminu z języka angielskiego przyznawało, że zadania były proste i nie stwarzały większych problemów. Odpowiedzi poprawne - myślę, że powyżej 80 procent. Bezproblemowo, bezstresowo - mówili naszemu dziennikarzowi uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 57 w Lublinie. Moja siostra w czwartej klasie robi trudniejsze - dodawali inni z uśmiechem.  


Egzamin ósmoklasisty jest trzydniowy. W pierwszym dniu był egzamin z języka polskiego, w drugim - z matematyki, w trzecim - z wybranego języka obcego nowożytnego. Wszystkie pisemne. 

Największa grupa ósmoklasistów - 96,66 proc. - zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Dlatego na naszych stronach publikujemy propozycję rozwiązań zdań z tego języka. 

Arkusze CKE i odpowiedzi z języka angielskiego

Czy rzeczywiście egzamin ósmoklasisty 2021 z języka angielskiego był prosty? Sprawdźcie sami. Poniżej publikujemy arkusze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Mamy też pierwsze odpowiedzi opracowane przez nauczycieli języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej nr 57 w Lublinie. 

Egzamin ósmoklasisty 2021. Arkusz CKE z języka angielskiego. KLIKNIJ, ABY POBRAĆ >>>

Egzamin ósmoklasisty 2021. Język angielski - transkrypcja nagrańKLIKNIJ, ABY POBRAĆ>>> 

TRANSKRYPCJA 

Egzamin ósmoklasisty 2021. Kiedy wyniki?

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Wynik testów jest brany pod uwagę podczas przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia - to właśnie punkty za egzamin.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 2 lipca. Zaświadczenia uczniowie otrzymają 9 lipca.