Wspólnie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" pomagamy ósmoklasistom w dobrym przygotowaniu się do czekającego ich egzaminu. Dziś publikujemy przykładowy arkusz z języka polskiego i odpowiedzi. Inne zadania z tego przedmiotu znajdziecie w poniedziałkowym wydaniu "DGP".

Wspólna akcja RMF FM i "DGP" tradycyjnie podzielona jest już na 3 części. 

Dziś publikujemy przykładowy arkusz z języka polskiego i odpowiedzi. Inne zadania z tego przedmiotu znajdziecie w poniedziałkowym wydaniu "Dziennika Gazety Prawnej". 

Jutro opublikujemy testowy arkusz z matematyki wraz z odpowiedziami. Inne zadania, pozwalające sprawdzić wiedzę z tego przedmiotu będą dołączone do wtorkowego wydania "DGP". 

We wtorek zamieścimy przykładowy arkusz z języka angielskiego z rozwiązaniami. Dzień później inne zadania z tego przedmiotu znajdziecie w "DGP". 

Egzamin ósmoklasisty: Przykładowy arkusz z języka polskiego

Pobierz przykładowy arkusz z języka polskiego

Odpowiedzi do przykładowych zadań egzaminacyjnych z języka polskiego

Egzamin ósmoklasisty: Najważniejsze informacje

Egzamin ósmoklasisty będzie się w tym roku szkolnym odbywał w dniach 14-16 maja 2024 r. Pierwszego dnia uczniowie sprawdzą swoją wiedzę z języka polskiego. Drugiego zmierzą się z matematyką, a trzeciego z językiem obcym. 

Każdy z egzaminów rozpocznie się o godz. 9. Najdłużej potrwa ten z polskiego (120 minut). Na arkusz z matematyki uczniowie będą mieli 100 minut, a na zadania z języka obcego - 90 minut. 

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty to 10-12 czerwca 2024 r.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca. Tego samego dnia uczniowie mają otrzymać stosowne zaświadczenia.  

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia - to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.