Centralna Komisja Egzaminacyjna podała terminy egzaminów ósmoklasisty w 2024 roku. Zostanie od przeprowadzony w dniach 14 od 16 maja. Wyniki poznamy 3 lipca.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem trzydniowym.

W pierwszym dniu - we wtorek 14 maja - uczniowie będą mieli egzamin z języka polskiego. W drugim - w środę 15 maja - egzamin z matematyki. W trzecim - w czwartek 16 maja - egzamin z języka obcego nowożytnego.

Wszystkie trzy egzaminy są pisemne. Zgodnie z harmonogramem CKE rozpoczną się o godzinie 9.00.

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu w maju, to będzie go pisał w drugim terminie - 10-12 czerwca.

Wyniki egzaminu poznamy 3 lipca.

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia - to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.