Rada nadzorcza Taurona wybrała Grzegorza Lota na prezesa spółki - poinformowała firma. Rada wybrała również trzech członków zarządu spółki.

Informację o nowych władzach Taurona spółka podała na swojej stronie internetowej.

"Rada Nadzorcza Tauron Polska Energia powołała z dniem 7 marca 2024 roku Grzegorza Lota na stanowisko prezesa zarządu spółki" - podało biuro prasowe firmy.

Wiceprezesem ds. handlu został Piotr Gołębiowski, wiceprezesem ds. zarządzania majątkiem i rozwoju - Michał Orłowski, a wiceprezesem ds. finansów - Krzysztof Surma. Nowi członkowie zarządu wraz z prezesem obejmą stanowiska 7 marca - przekazał Tauron w komunikacie.

Kim jest Grzegorz Lot?

Grzegorz Lot jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku mechanika i budowa maszyn ze specjalizacją procesy innowacyjne i zarządzanie w energetyce. Ukończył m.in. Menedżerskie Studia Podyplomowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, International Managerial and Marketing Studies na Uniwersytecie Technicznym w Brnie i Międzynarodowe Studia Menedżersko-Finansowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

"Od ponad 27 lat związany jest z sektorem energetycznym. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu efektywnych strategii sprzedażowych i marketingowych oraz zarządzaniu zmianą, jest ekspertem m.in. w zakresie projektowania i wdrażania nowych produktów i usług, kampanii marketingowych, kanałów kontaktu oraz narzędzi i systemów informatycznych. Prowadził i wdrożył liczne projekty związane z poprawą efektywności procesów" - przekazała spółka.

Jak podano w komunikacie, Grzegorz Lot od stycznia 2023 r. pełni funkcję wiceprezesa Polenergii Sprzedaż.

W latach 2012-2019 związany był z Tauronem jako wiceprezes zarządu m.in. w Tauron Sprzedaż i Tauron Sprzedaż GZE.

54 zgłoszenia w konkursie na członków zarządu

Rada nadzorcza Taurona 13 lutego odwołała prezesa Pawła Szczeszka i czterech wiceprezesów, oraz delegowała z rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności prezesa Karolinę Muchę-Kuś.

Tego samego dnia rada ogłosiła konkurs na prezesa i trzech wiceprezesów energetycznej firmy. W konkursie wpłynęły 54 zgłoszenia, z czego siedem na prezesa zarządu, sześć zgłoszeń dotyczyło stanowiska wiceprezesa ds. finansów, osiem - stanowiska wiceprezesa ds. handlu oraz 33 - stanowiska wiceprezesa ds. zarządzania majątkiem i rozwoju.

Tauron Polska Energia zajmuje się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Od 2010 r. spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30. W strukturze akcjonariatu Tauronu Polska Energia Skarb Państwa ma 30,06 proc. głosów, KGHM Polska Miedź (spółka kontrolowana przez Skarb Państwa) 10,39 proc., Nationale Nederlanden 5,06 proc., a pozostali akcjonariusze 54,49 proc. głosów.