Monika Horna-Cieślak, kandydatka KO, Lewicy, PSL i Polski 2050 na Rzecznika Praw Dziecka, została wybrana na tę funkcję przez Sejm. Zgodę na powołanie rzecznika musi jeszcze wyrazić Senat. Kadencja obecnego rzecznika Mikołaja Pawlaka upływa 14 grudnia.

Sejm wybrał bezwzględną większością głosów Monikę Horna-Cieślak na Rzecznika Praw Dziecka.

W głosowaniu wzięło udział 444 posłów. Za jej wyborem zagłosowało 246 parlamentarzystów, a przeciw było 195. Wstrzymało się od głosu 3 posłów.

Większość bezwzględna, konieczna do wyboru, wynosiła 223 głosy.

O Monice Hornej-Cieślak w Sejmie

Marzena Okła-Drewnowicz (KO), przedstawiając kandydaturę Moniki Hornej-Cieślak, zwróciła się do dzieci, mówiąc, że już nigdy Rzecznik Praw Dziecka nie będzie odwracał oczu, gdy będzie działa się krzywda. Nigdy nie będzie się odwracał plecami od waszych potrzeb. To wam obiecujemy - zapewniła.

Po tych pięciu latach pychy, pogardy, obojętności, ideologicznych wojen, polskim dzieciom po prostu potrzebny jest cudowny człowiek. To będzie fundament tej jakościowej zmiany - wskazała.

Dorota Łoboda (KO) wskazała, że młode osoby są coraz bardziej świadome swoich praw. Domagają się podmiotowego traktowania. Osobą, która to rozumie i wie, że dzieci to ludzie, jest Monika Horna-Cieślak. Przede wszystkim jest to osoba, która swoją wrażliwością, swoim doświadczeniem pokazała, że umie, potrafi, słucha i współpracuje z młodymi osobami - zaznaczyła.

Maja Ewa Nowak (Polska 2050-Trzecia Droga) przekazała, że Rzecznik Praw Dziecka powinien być głosem tych, którzy są najmniej słyszalni. Dokładnie tak, jak od wielu lat robi to pani Monika Horna-Cieślak - zaznaczyła. Chcemy przywrócić podmiotowość dzieciom i uważamy, że pani Monika Horna-Cieślak będzie idealną kandydatką - oceniła.

Krzysztof Paszyk (PSL-Trzecia Droga) wskazał, że Rzecznik Praw Dziecka nie może być adresatem wytycznych politycznych. Rzecznik Praw Dziecka musi być jak najdalej od polityki - podkreślił. Zwracając się do Hornej-Cieślak wskazał, że jest przed nią wiele wyzwań.

Poseł PiS Zbigniew Bogucki ocenił, że podczas posiedzenia komisji nie usłyszał od Moniki Hornej-Cieślak odpowiedzi na zadane mu pytania. Ten brak odpowiedzi niestety jest powodem tego, ze trudno poprzeć kandydatkę, która nie prezentuje sowich poglądów, swojego programu. Dlatego klub PiS będzie głosował w tej sprawie przeciw - mówił przed głosowaniem.

Przez ostatnie lata polskie dzieci nie miały swojego rzecznika. Nie miały rzecznika, który stawałby zawsze i bezkompromisowo po ich stronie - powiedziała natomiast przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, posłanka Katarzyna Kotula (Lewica).

(Polskie dzieci - PAP) miały rzecznika, który prowadził jakąś swoją prywatną, osobistą krucjatę, wojnę, tylko i wyłącznie o zarodki - dodała. Ale te mroczne czasy dla polskich dzieci się kończą - zaznaczyła.

Grzegorz Adam Płaczek (Konfederacja) ocenił, że "jest to przerażające, iż jedyny kandydat na stanowisko rzecznika praw dziecka tak jawnie i bez większego namysłu popiera ideologizację najmłodszych obywateli w polskich szkołach". Podkreślił, że obowiązkiem rodziców jest ochrona dzieci. 

Kim jest Monika Horna-Cieślak?

Monika Horna-Cieślak urodziła się 5 grudnia 1989 r. w Grudziądzu. Jest adwokatką, aktywistką i działaczką społeczną. Udziela pomocy prawnej osobom młodym, doświadczającym przemocy psychicznej, fizycznej oraz seksualnej.

Horna-Cieślak jest członkinią Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, przewodniczącą Sekcji Praw Dziecka oraz członkinią Komisji ds. współpracy z sądami przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest także autorką programu HELP Rady Europy.

Kandydatka jest współautorką wielu aktów prawnych dotyczących praw dzieci, w szczególności ustawy o ochronie małoletnich, czyli tzw. ustawy Kamilka z Częstochowy, a także ustawy zwiększającej dostęp do psychologa osobom młodym bez zgody opiekuna prawnego, które współtworzyła z młodzieżą.

Procedury dot. wyboru Rzecznika Praw Dziecka

Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, rzecznika powołuje Sejm za zgodą Senatu.

Uchwałę Sejmu o powołaniu rzecznika, marszałek Sejmu przesyła marszałkowi Senatu, a Senat podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powołanie rzecznika w ciągu miesiąca.

W poniedziałek sejmowe komisje głosowały w sprawie kandydatury Moniki Horna-Cieślak na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka.

Kandydaturę Moniki Horny-Cieślak na urząd Rzecznika Praw Dziecka zarekomendowały komisje edukacji, nauki i młodzieży oraz sprawiedliwości i praw człowieka - 36 posłów było za, 14 przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Artykuł jest w trakcie aktualizacji.