Karolina Bućko została przewodniczącą Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15. Kandydatkę poparli posłowie KO, Trzeciej Drogi i Lewicy. Adwokat wielokrotnie występowała w sądzie, reprezentując ofiary przestępstw seksualnych.

W końcu marca br. rezygnację z funkcji przewodniczącego Państwowej Komisji ds. Pedofilii złożył prof. Błażej Kmieciak; pozostał jednak w składzie komisji.

Za powołaniem Karoliny Bućko na przewodniczącą komisji głosowało 244 posłów, 192 - przeciw. Od głosu wstrzymało się 3 parlamentarzystów.

Bućko ukończyła studia prawnicze na UAM w Poznaniu, ukończyła aplikację komorniczą, prokuratorską i adwokacką, a zawodowo prowadzi własną kancelarię adwokacką.

Wielokrotnie reprezentowała w sądzie ofiary przestępstw "przeciwko wolności seksualnej i obyczajności" oraz "innych przestępstw natury seksualnej". Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach związanych z przemocą domową, prowadzi m.in. szkolenia w tym obszarze o Ośrodkach Pomocy Społecznej. 

Czym będzie zajmować się komisja?

Państwowa komisja ds. pedofilii została powołana przez Sejm 24 lipca 2020 r. Komisja przyjmuje zgłoszenia od listopada 2020 r. Do jej zadań należy m.in. badanie spraw, które uległy przedawnieniu i wpisywanie pedofilów do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

W końcu lutego br. weszła w życie nowelizacja przepisów o komisji, która m.in. wprowadziła zmiany w jej funkcjonowaniu i ułatwienia w dostępie do dokumentów. Ostatecznie jednak nie wprowadzono możliwości kar nakładanych przez sąd za nieuzasadnione nieprzekazanie komisji żądanych przez nią informacji i dokumentów. Jak informowano wówczas, podstawowym celem nowelizacji jest uzupełnienie obowiązujących regulacji, w szczególności w zakresie prowadzenia przez Komisję postępowania wyjaśniającego.