Klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości zgłosił kandydaturę Krzysztofa Kamalskiego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego - poinformowała rzeczniczka ugrupowania Anita Czerwińska. Termin zgłaszania kandydatów upływa o godz. 20.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek w ubiegłym tygodniu ogłosiła drugi nabór kandydatów na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zostało ono zwolnione przez Leona Kieresa, któremu w lipcu upłynęła 9-letnia kadencja. 

Dziś klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości zgłosił kandydaturę Krzysztofa Kamalskiego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego - przekazała Czerwińska.

Zgodnie z regulaminem Sejmu, który reguluje procedurę wyboru sędziego Trybunału, kandydata na to stanowisko może zgłosić grupa 50 posłów lub Prezydium Sejmu. Należy to uczynić na co najmniej 30 dni przed upływem kadencji odchodzącego sędziego.

Termin pierwszego naboru minął 23 czerwca. Nie zgłoszono wówczas żadnej kandydatury.

Kim jest Krzysztof Kamalski?

Krzysztof Kamalski, rocznik 1957, ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 5 sierpnia 1981 r. był zatrudniony w Zarządzie Regionu Dolny Śląsk Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" we Wrocławiu na stanowisku referenta, a następnie starszego referenta do spraw samorządu (przedsiębiorstw). Kamalski przerwał swoją pracę w związku z wprowadzeniem stanu wojennego w 1981 r.

Od 2 stycznia 1982 r. do 29 września 1983 r. był zatrudniony w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu na stanowisku aplikanta sądowego etatowego. Pracował także m.in. w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu i Sądzie Rejonowym w Oleśnicy. Później jako adwokat działał również w Zgorzelcu i Wrocławiu, a obecnie w Warszawie. Łączny staż Kamalskiego w zawodzie adwokata i sędziego wynosi ponad 34 lata.