Dożywotni prezydent Turkmenistanu - Saparmurad Nijazow - oświadczył w państwowej telewizji, że każdy, kto 3 razy przeczyta jego dzieło, „Ruchnamę”, będzie miał zagwarantowane miejsce w raju.

Ten, kto przeczyta to dzieło 3 razy, znajdzie bogactwo duchowe, stanie się inteligentniejszy i pozna boski byt - oznajmił Nijazow.

Turkmenbasza wyznał także, że podczas pisania swego dzieła „zwrócił się do Allaha”, by jego najgorliwszych czytelników bezzwłocznie przyjął do królestwa niebieskiego.

„Ruchnama” jest dwutomowym poematem filozoficzno-religijnym. Wszyscy urzędnicy turkmeńscy są co roku egzaminowani ze znajomości treści dzieła.