"Od 1936 roku przyznano jedynie 60 Medali Fieldsa. U nas będzie 5 laureatów. To faktycznie osoby rzadziej spotykane niż laureaci Nagrody Nobla, których w przypadku samej fizyki jest chyba około 200. Jesteśmy naprawdę szczęśliwi i dumni, że udało się ich ściągnąć" - mówi RMF FM prof. Krzysztof Ciepliński z Komitetu Organizacyjnego konferencji matematycznej "Dynamics, Equations and Applications" (DEA2019). Konferencję organizuje Wydział Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z okazji Jubileuszu 100-lecia Uczelni.

Grzegorz Jasiński: Panie profesorze, matematycy Akademii Górniczo-Hutniczej mają swoją konferencję, która jest jednym z wielu elementów obchodów stulecia AGH. Co to za konferencja?

Krzysztof Ciepliński: Konferencja nazywa się Dynamics Equations and Applications, dotyczy układów dynamicznych, równań głównie różniczkowych i zastosowań matematyki w finansach, w biologii, również w szeroko pojętym przemyśle.

Równania różniczkowe, nieźle, większość z nas wie, że coś takiego istnieje, zastosowania to jeszcze lepiej. Proszę powiedzieć, o czym będziecie państwo dyskutować i o jakich zastosowaniach mówimy. Rozszerzmy ten temat.

Generalnie konferencja odbywa się w czterech głównych sesjach. Pierwsza dotyczy układów dynamicznych, druga równań różniczkowych cząstkowych, trzecia innych równań, czwarta właśnie zastosowań. Co do zastosowań, bo jak rozumiem to najbardziej może słuchaczy zainteresować, też są cztery sesje. Pierwsza to fizyka matematyczna, druga dotyczy zastosowań matematyki w naukach przyrodniczych, w naukach o życiu. Mamy na przykład takie mini sympozjum, które dotyczy mechanizmów inwazji i progresji nowotworów. Trzecia sesja dotyczy matematyki finansowej, czwarta to szeroko rozumiany przemysł. Jest tam też sympozjum dotyczące matematyki pogody, klimatu i prognoz.

Matematyka ma coraz więcej praktycznych zastosowań. My nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że matematycy są bardzo chętnie zatrudniani w różnych dziedzinach, że mają dużo pracy i wiele z tego, co teraz nazywamy innowacyjną gospodarką, to jest dzieło matematyków. Pewne wątki na ten temat pojawią się też podczas państwa konferencji.

Tak oczywiście. Mamy wielu wybitnych gości z całego świata, nasi uczestnicy przyjeżdżają z 50 krajów. To są osobowości naprawdę rozpoznawalne w świecie nauki. Pięciu z nich to są laureaci Medalu Fieldsa, uznawanego za odpowiednik nagrody Nobla, której w matematyce się nie przyznaje. Te osoby są bardzo mocno związane z zastosowaniami. Na przykład profesor Alessio Figalli, na którego wykład otwarty w środę chciałbym serdecznie zaprosić. Nie będzie on specjalistyczny, choć wymagający wiedzy matematycznej. Tytuł: "Od optymalnego transportu do baniek mydlanych i chmur. Podróż osobista". Te zagadnienia optymalizacji transportu to jest właśnie to, za co prof. Figalli otrzymał w ubiegłym roku Medal Fieldsa.

Laureaci Medalu Fieldsa występują w naturze jeszcze rzadziej niż laureaci Nagrody Nobla, bo to jest bardzo rzadkie wyróżnienie. Porozmawiajmy o tych, których państwu udało się zaprosić.

Faktycznie, od 1936 roku przyznano jedynie 60 Medali Fieldsa. U nas jak wspomniałem będzie 5 laureatów. A przecież część z tych, którzy nagrodę otrzymali, już nie żyje. To faktycznie osoby rzadziej spotykane niż laureaci Nagrody Nobla, których w przypadku samej fizyki jest chyba około 200. Jesteśmy naprawdę szczęśliwi i dumni, że udało się ich ściągnąć. Będziemy gościć Shing-Tung Yaua z Harvard University, Stanisława Smirnowa z University of Geneva i Skoltech w Rosji, Artura Avilę z University of Zurich, Martina Hairera z Imperial College London i wspomnianego Alessio Figallego z ETH Zürich.

Każdy z nich wygłosi wykład.

Tak, każdy z nich wygłosi plenarny wykład dla wszystkich uczestników, dodatkowo, jak wspomniałem, profesor Figalli wygłosi w środę o 13:30 wykład otwarty, na który zapraszamy wszystkich zainteresowanych.