Co piąte dziecko na świecie ma problemy psychiczne albo problemy z zachowaniem - alarmują Światowa Organizacja Zdrowia i oenzetowski Fundusz na rzecz Dzieci - UNICEF. Najbardziej zagrożone są oczywiście te dzieci, które dorastają na terenach objętych wojną. Eksperci ostrzegają jednak, że mało odporne są teraz także dzieci z krajów wysoko rozwiniętych.

Jednym z najczęściej występujących zaburzeń wieku rozwojowego jest zespół nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi - ADHD. Cierpi na niego od 3 do 20 procent dzieci, które mają zaburzenia w koncentracji, cechują się nadmierną ruchliwością i impulsywnością. Jak powiedział Michał Stawrakakis, dyrektor poradni psychologicznej w Poznaniu zespół nadpobudliwości psychoruchowej praktycznie występował zawsze. Dzisiaj potrafimy go zdiagnozować, potrafimy o tym mówić. Dzieci z ADHD to nie dzieci upośledzone. Jest dla nich miejsce w normalnych szkołach. Posłuchaj relacji naszego reportera Dariusza Golińskiego:

ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder, często nazywany jest po prostu "zespołem hiperkinetycznym" lub "zespołem nadpobudliwości psychoruchowej". Klasyfikacja Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego określa bardzo szczegółowo, jakie muszą być spełnione, aby można było rozpoznać ADHD.

foto Archiwum RMF

07:35