Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzegła w swoim cotygodniowym biuletynie epidemiologicznym, że ryzyko stwarzane na świecie przez wysoce zaraźliwy wariant koronawirusa Omikron pozostaje "bardzo wysokie".

"Całkowite ryzyko związane z nowym, niepokojącym wariantem Omikron pozostaje bardzo wysokie" - wskazuje WHO. "Wiarygodne dowody pokazują, że wariant ten ma przewagę wzrostu nad wariantem Delta i podwojone tempo rozprzestrzeniania się" - informuje Światowa Organizacja Zdrowia.

"W wielu krajach obserwuje się szybkie tempo zachorowalności. Ten gwałtowny wzrost jest prawdopodobnie powiązany z kombinacją utraty odporności i nieodłącznym wzrostem zakażalności wariantu Omikron" - ostrzega WHO.