Dziesiątki tysięcy osób protestowało na ulicach Caracas przeciwko kolejnej próbie Hugo Chaveza wprowadzenia poprawki do konstytucji, która umożliwiłaby mu ubieganie się o kolejne kadencje bez ograniczeń. Wenezuelski przywódca wyznaczył na 15 lutego referendum w tej sprawie.

Wenezuelczycy odrzucili już podobną propozycję Chaveza w 2007 r. Jednak według ostatnich sondaży opinii publicznej, poparcie dla proponowanej poprawki wzrosło z 38 proc. w grudniu do 51 proc. obecnie.

Zdaniem zwolenników wenezuelskiego przywódcy, powinien on pozostać na swoim stanowisku do czasu zakończenia jego programu reform, które mają na celu poprawę sytuacji najuboższej ludności. Chavez został po raz pierwszy wybrany na prezydenta w 1998 r. a zgodnie z obecnie obowiązującą konstytucją nie będzie już mógł kandydować w 2012 r. kiedy upłynie jego obecna kadencja.