Na 24 czerwca ukraiński prezydent Wiktor Juszczenko przeniósł przedterminowe wybory parlamentarne. Według wcześniejszych ustaleń miały się one odbyć 27 maja.

Juszczenko na początku kwietnia podjął decyzją o rozwiązaniu parlamentu i przedterminowych wyborach. Zarzucił kierowanej przez Janukowycza koalicji Partii Regionów Ukrainy, socjalistów i komunistów, że dąży do zbudowania 300-osobowej większości, przekupując opozycyjnych deputowanych pieniędzmi i obietnicami wysokich stanowisk rządowych.

Koalicja uznała prezydencki dekret za niekonstytucyjny i skierowała sprawę do Sądu Konstytucyjnego.