Już wkrótce za zabicie zwierzęcia objętego ochroną lub za zatrucie ryb w rzece będzie można trafić do więzienia. Parlament Europejski przyjął nową ustawę, która umożliwi karanie według kodeksu prawa karnego za przestępstwa przeciwko środowisku.

W Polsce ustawa też wiele zmieni. Przede wszystkim nastąpi zmiana mentalności. Wiedząc, że grożą kary więzienia i bardzo wysokich grzywn, każdy zastanowi się dwa razy zanim wyrzuci odpady do lasu, zabije chronionego ptaka, czy zanieczyści rzekę. Obecnie wiele dochodzeń jest po prostu umarzanych. Europejska ustawa wymusi na organach ścigania bardziej skuteczne działania. Polska ma dwa lata by dostosować się do nowych przepisów.