Dopiero 23 grudnia ogłoszony zostanie wyrok sądu apelacyjnego w sprawie o naruszenie dóbr osobistych szefowej Związku Wypędzonych Eriki Steinbach przez Powiernictwo Polskie. Tak postanowił Wyższy Sąd Krajowy w Kolonii.

Rozprawa ma związek z rozpowszechnianą w zeszłym roku przez Powiernictwo Polskie ulotką przedstawiającą Steinbach wraz z postaciami SS-mana i średniowiecznego rycerza. Poniżej zamieszczono zaś nieco zmieniony cytat z przemówienia Adolfa Hitlera: Pozostaje jeszcze jeden problem, który musi zostać rozwiązany i z pewnością rozwiązany będzie. Są to nasze ostatnie roszczenia majątkowe, które postawiliśmy w Europie, ale są to żądania, z których nie zrezygnujemy.