W wieku 83 lat zmarł w Rzymie legendarny szef żandarmerii watykańskiej za pontyfikatu Jana Pawła II Camillo Cibin. Przez lata czuwał on nad bezpieczeństwem papieża-Polaka i był przy nim w chwili zamachu na Placu Świętego Piotra w dniu 13 maja 1981 r.

Cibin po zamachu złożył rezygnację z piastowanej funkcji – czuł się bowiem winny, że mu nie zapobiegł. Papież jednak jego dymisji nie przyjął i poprosiło, by pozostał na służbie.

Camillo Cibin odszedł na emeryturę w 2006 r., po 58 latach służby, którą rozpoczął za Spiżową Bramą w czasie Soboru Watykańskiego II.