Nawet dziesięciu katolickich biskupów z Irlandii może zostać zdymisjonowanych w związku ze skandalem pedofilskim – donosi włoski dziennik „Il Giornale”. Według niedawno ogłoszonego raportu niektórzy ordynariusze irlandzkich diecezji mieli tuszować nadużycia seksualne swych księży wobec dzieci.

Artykuł we włoskiej gazecie ukazał się dzień po specjalnej naradzie papieża Benedykta XVI z przedstawicielami irlandzkiego episkopatu. Ogłoszony po tym spotkaniu komunikat Watykanu jest – jak podkreśla „Il Giornale” – wyjątkowo stanowczy i padają w nim tak mocne słowa jak: „oburzenie”, „hańba” i „zdrada”. W dokumencie nie położono jednak nacisku na ewentualne dymisje. Przypuszcza się, że ustąpić z urzędu może od 4 do 10 biskupów – z własnej woli lub na wyraźną sugestię Watykanu.