Moskiewski sąd odrzucił wniosek o rehabilitację ofiar zbrodni katyńskiej. Wniosek został złożony przez „Memoriał”, rosyjską organizację pozarządową, dokumentującą zbrodnie stalinowskie.

"Memoriał" chce uznania zamordowanych w 1940 roku Polaków za ofiary represji politycznych. Ale początek batalii przegrał -sędziowie odrzucili wniosek z przyczyn formalnych, uznając, że organizacja nie ma prawa występowania w tej sprawie.

My jako organizacja społeczna mamy prawo występować o rehabilitacje, ale w przypadku odmowy nie mamy prawa zaskarżać tego do sądu - stwierdził Aleksander Gurianow, przedstawiciel „Memoriału”.

Gurianow zapowiada, że będzie się odwoływał do sądu wyższej instancji. Jeśli rosyjskie sądy nadal będą odrzucać ich, argumenty, wtedy chcą się zwrócić do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Sprawa ma charakter precedensowy. Po raz pierwszy w Rosji „Memoriał” próbuje bowiem na drodze sądowej uzyskać rehabilitację ofiar Katynia. Uważa, że ma mocne dowody na to,

iż sprawa miała charakter polityczny. A rosyjska prokuratura wojskowa, która powinna była podjąć decyzję, twierdzi, że nie ma potwierdzających to dokumentów.