​Bomba skacząca wydobyta ze szkockiego jeziora Loch Striven. Tam podczas II wojny światowej prowadzono testy nad tą niezwykłą bronią. Pociski używane były do niszczenia zapór na niemieckich rzekach. Zrzucane z brytyjskich bombowców odbijały się od powierzchni wody nieuchronnie zmierzając do celu.

Operacja na jeziorze przeprowadzona została przez grupę entuzjastów przy wsparciu płetwonurków marynarki wojennej. Wydobyta bomba testowana była w 1943 roku. Znajdowała się 50 metrów pod powierzchnią wody. Zdaniem saperów, jest w znakomitym stanie.

Dla historyków to ważne znalezisko. Po raz pierwszy bowiem od 74 lat bomba taka może zostać dokładnie zbadana. Wszystkie pociski użyte podczas testów spoczęły na dnie jeziora.

Bomby przeznaczone były również do prowadzenia ataków na niemieckie krążowniki zacumowane w portach. Dzięki temu, że odbijały się od powierzchni wody, nie wpadały w sieci zastawiane na łodzie podwodne.

(az)