MSZ Ukrainy przeprowadziło rozmowę z konsulem RP we Lwowie Wiesławem Mazurem w związku z jego wypowiedzią na temat Stepana Bandery. Mazur został wcześniej zaakceptowany przez sejmową komisję łączności z Polakami za granicą na stanowisko konsula w Łucku.

MSZ Ukrainy przeprowadziło rozmowę z konsulem RP we Lwowie Wiesławem Mazurem w związku z jego wypowiedzią na temat Stepana Bandery. Mazur został wcześniej zaakceptowany przez sejmową komisję łączności z Polakami za granicą na stanowisko konsula w Łucku.
Wiesław Mazur /Tomasz Gzell /PAP

Informację tę przekazał we wtorek niezrzeszony deputowany do Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy Ołeh Musij. W związku z komentarzami Mazura, Musij domagał się uznania konsula za persona non grata. Parlamentarzysta opublikował w sieciach społecznościowych odpowiedź ukraińskiej dyplomacji na jego zapytanie w tej sprawie.

21 września, podczas przesłuchania przez sejmową komisję Mazur, pytany przez posłów o zbrodnię wołyńską, której ofiarą padli również Polacy w okolicach Łucka, przytoczył swoją wypowiedź dla mediów po tym, gdy były prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko w 2010 roku nadał pośmiertnie przywódcy Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) Banderze tytuł bohatera Ukrainy.

Na pytanie dziennikarza, co ja o tym sądzę, odpowiedziałem wprost: jak może być bandyta bohaterem
- mówił. Te rzeczy muszą być nazwane po imieniu, nie mamy co głowy w piasek chować - zaznaczał. Rozmowa, współpraca i nasza otwartość spowoduje, że oni jednak uznają i nauczą się, że jednak to zrobili - dodał Mazur.

Według dokumentu przesłanego Musijowi przez MSZ Ukrainy, przedstawiciel tej instytucji we Lwowie spotkał się z konsulem Mazurem i przekazał mu "stanowisko strony ukraińskiej mówiące o niecelowości zaostrzania dyskusji publicznej na temat skomplikowanych kwestii wspólnej historii oraz braku akceptacji dla dalszego upolityczniania tej problematyki w celu zapobiegania nasilenia napięcia społecznego między ukraińskim i polskim narodem i pogorszenia stosunków dwustronnych".

Zgodnie z treścią listu ukraińskiego MSZ do deputowanego Musija, konsul Mazur "wyraził żal w związku ze swoimi wypowiedziami (...), zapewnił, że podobne incydenty nie powtórzą się w przyszłości" oraz przekazał, iż "skomplikowane kwestie wspólnej historii należy rozstrzygać (...) poprzez naukowe dyskusje specjalistów z dwóch krajów i nie można ich wykorzystywać dla manipulacji politycznych".

MSZ Ukrainy podkreśliło, że konsul Mazur poprosił stronę ukraińską, by wzięto pod uwagę jego "osobiste, wieloletnie wysiłki na rzecz rozwoju współpracy ukraińsko-polskiej" w czasach, gdy był konsulem w Odessie i Symferopolu. W piśmie MSZ wymieniono działania Mazura dotyczące podwyższenia standardów obsługi wizowej obywateli ukraińskich oraz jego inicjatywy charytatywne, m.in. na rzecz uczestników operacji przeciwko prorosyjskim separatystom w Donbasie i ich bliskich.

Ukraińskie MSZ zaznaczyło także, że analiza publicznych wypowiedzi konsula Mazura nie wykazała, by w swoich wystąpieniach medialnych dotykał on politycznych aspektów relacji między dwoma krajami, bądź omawiał wewnętrzną sytuację na Ukrainie.

MSZ oświadczyło, że będzie obserwowało dalsze działania Mazura i wskazało, że pod tym kątem będzie rozpatrywana kwestia jego akredytacji jako konsula w Łucku. MSZ Ukrainy nie popiera jednocześnie propozycji ogłoszenia generalnego konsula RP we Lwowie W. Mazura persona non grata, ponieważ takie działania doprowadziłyby do niechcianego napięcia w stosunkach ukraińsko-polskich i analogicznej odpowiedzi polskiej strony - czytamy w piśmie, podpisanym przez zastępcę ministra spraw zagranicznych Wołodymyra Prystajkę.

Według informacji polskiego MSZ, Wiesław Mazur karierę dyplomatyczną rozpoczął w 1989 roku. Przez cztery lata pracował w ambasadzie w Ułan-Bator, następnie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W latach 1997-2003 był kierownikiem Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kairze. W latach 2003-2006 kontynuował pracę w MSZ na stanowiskach kierowniczych.

W 2006 roku został konsulem generalnym w Odessie. Stanowisko to piastował do 2010 r. Wówczas został mianowany konsulem generalnym w nowo otwartym konsulacie w Sewastopolu. Po aneksji Krymu przez Rosję przeprowadził ewakuację konsulatu 8 marca 2014 roku. Następnie pracował w MSZ RP na stanowisku naczelnika Wydziału Organizacyjnego Departamentu Konsularnego MSZ. Od listopada 2015 roku jest konsulem generalnym we Lwowie.

(az)