71-letni Martti Ahtisaari - fiński polityk, dyplomata ONZ, były prezydent Finlandii - został tegorocznym laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. Komitet Noblowski uhonorował go za liczne międzynarodowe zasługi mediacyjne w celu zakończenia wojen i konfliktów.

Ahtisaari kilkakrotnie był nominowany do tej prestiżowej nagrody w uznaniu jego zasług jako mediatora w zapalnych punktach niemal całego świata - w Afryce, Europie i Azji.

Za najważniejsze osiągnięcie mediacyjne tegorocznego noblisty uważa się zakończenie wojny domowej w indonezyjskiej prowincji Aceh w 2005 roku; porozumienie pokojowe pomiędzy rządem Indonezji a islamskimi rebeliantami z Ruchu na rzecz Wolnego Aceh zakończyło trwający niemal od 30 lat konflikt, w którym zginęło blisko 15 tysięcy osób.

W 1999 roku Ahtisaari był negocjatorem z ramienia Unii Europejskiej w konflikcie kosowskim. W 2007 roku pracował nad planem pokojowym dla Kosowa. Jego zasługą było także przygotowanie pierwszych wolnych wyborów w Namibii. Prace nadzorował jako przedstawiciel Organizacji Narodów Zjednoczonych. (W latach 1973-1981 był komisarzem Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Namibii, a w latach 1978-1986 specjalnym wysłannikiem sekretarza generalnego ONZ w tym kraju).

Znacząco przyczynił się także do rozwiązania konfliktów w Irlandii Północnej, Azji Środkowej i w Rogu Afryki - przypomniał u uzasadnieniu Komitet.

Oczywiście jestem bardzo zadowolony i wdzięczny z powodu tej decyzji - powiedział Martti Ahtisaari po ogłoszeniu werdyktu. Zapytany o swe największe osiągnięcie, opowiedział: Oczywiście najważniejsza była Namibia, gdyż tak dużo czasu zabrało doprowadzenie do niepodległości tego afrykańskiego kraju. Wymienił także prowincję Aceh i Bałkany.

W latach 1994-2000 sprawował urząd prezydenta Finlandii był głową fińskiego państwa; startował z ramienia Partii Socjaldemokratycznej.

Martii Ahtisaari został uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi, w tym polskim Orderem Orła Białego.

W tym roku laureata wyłoniono spośród 197 kandydatów; tylko w 2005 roku było więcej kandydatów, bo 199. Nagroda wysokości ok. miliona euro zostanie wręczona 10 grudnia w Oslo, w rocznicę śmierci Alfreda Nobla.