​Papież Franciszek zmodyfikował reguły synodu biskupów rozszerzając w nim znaczenie - jak podkreślił - "słuchania Ludu Bożego". Zmiany te są zawarte w ogłoszonej konstytucji apostolskiej "Episcopalis communio".

W obszernym dokumencie podkreślono, że synody biskupów, ustanowione przez błogosławionego, wkrótce świętego papieża Pawła VI w 1965 roku, będą rezultatem szerokich konsultacji z udziałem wiernych w diecezjach.

Franciszek napisał, że synod biskupów "tak, jak każda inna instytucja kościelna, wezwany jest do tego, by stać się bardziej odpowiednim kanałem dla ewangelizacji w obecnym świecie" niż środkiem dla "samozachowania".

Również synod biskupów - dodał papież - musi stać się "bardziej uprzywilejowanym narzędziem słuchania Ludu Bożego", ma być na jego "służbie" i nie może być "odseparowany od reszty wiernych".Jest to "odpowiednie narzędzie do tego, by udzielić głosu całemu Ludowi Bożemu" - wskazał Franciszek.

Zwrócił uwagę na "wielkie znaczenie" poprzedzających zgromadzenie biskupów konsultacji we wszystkich lokalnych Kościołach. W tej fazie, jak podkreślił papież, biskupi przedstawiają tematy obrad księżom, diakonom i świeckim.

Ponadto Franciszek zaznaczył, że na synod mogą zostać powołane także osoby, które nie są biskupami. Wyraził nadzieję, że obrady synodalne "przyczynią się na swój sposób do przywrócenia jedności między wszystkimi chrześcijanami".

Konstytucja apostolska została ogłoszona na dwa tygodnie przed otwarciem zwołanego przez papieża synodu biskupów z całego świata na temat młodzieży. 

(ph)