Po Waszyngtonie Nowy Jork, po temacie seksskandali w amerykańskim kościele, kwestia praw człowieka i zapobieganie konfliktom zbrojnym. W swym przemówieniu na forum ONZ Benedykt XVI podkreślił rolę dyplomacji w rozwiązywaniu sporów w różnych częściach świata.

Przemówienie papieża to pierwsza w czasie wizyty w USA dyskretna krytyka amerykańskiej polityki. Benedykt XVI w swoim wystąpieniu podkreślił, że należy wykorzystywać wszystkie dostępne środki dyplomatyczne do zapobiegania konfliktom.

Jednocześnie zaznaczył, że jeżeli jakieś państwo nie jest w stanie zagwarantować ochrony praw człowieka, wtedy wspólnota międzynarodowa ma obowiązek interweniować i że takie działania nie są żadnym zamachem na suwerenność żadnego kraju. Papież zaapelował też by światowi liderzy nie zapominali o tych najmniejszych i najsłabszych krajach, które choć nie są strategicznymi partnerami, wymagają pomocy.