Dziś wchodzi w życie konstytucja Kosowa. Podpis pod ustawą zasadniczą złoży prezydent najmłodszego europejskiego państwa Fatmir Sejdiu. Świadkami tego aktu będą czołowi politycy i ambasadorowie krajów, które uznały niepodległość Kosowa, ogłoszoną 17 lutego br.

Wprowadzeniu w życie konstytucji nie będzie towarzyszyło przekazanie instytucjom nowego państwa kompetencji państwowych, takich jak kontrola nad policją, cłem i wymiarem sprawiedliwości. Zgodnie z wolą sekretarza generalnego ONZ Ban Ki Muna oenzetowska administracja Kosowa postanowiła nie przekazywać swych zadań kosowskim władzom.

Niepodległe Kosowo uznało już ponad 40 państw, w tym Stany Zjednoczone i większość krajów Unii Europejskiej. Rosja opowiada się po stronie Belgradu, uważającego kosowską deklarację niepodległości za nielegalna i domagającego się ponownego zintegrowania Kosowa z Serbią.