Rząd Kosowa zapowiedział, że państwo to otworzy jeszcze w tym roku około 20 ambasad. Oznajmił o tym wicepremier Kosowa Hajredin Kuci na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych kosowskiego parlamentu.

Kosowo, które proklamowało niepodległość 17 lutego, zostało jak dotąd uznane przez 27 państw, w tym Stany Zjednoczone i główne kraje Unii Europejskiej.

Rząd spodziewa się, że do końca roku około 100 państw uzna niepodległość Kosowa - powiedział Kuci, który wśród priorytetów polityki zagranicznej Kosowa wymienił przystąpienie do Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego.