Generał brygady Krzysztof Kociuba będzie szefem sztabu Agencji Łączności i Informatyki NATO. Poinformował o tym Sztab Generalny WP. Polskiego wojskowego wybrał Komitet Wojskowy NATO w tajnym głosowaniu.

Generał Kociuba rozpocznie trzyletnią kadencję w marcu 2025 r. Będzie pierwszym generałem z naszego kraju na tym stanowisku. Nad jego kandydaturą głosowali przedstawiciele 32 państw Sojuszu. Wśród kandydatów byli także wojskowi z Holandii, Francji i Włoch.

Kociuba ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Łączności w Zegrzu. Skończył również studia magisterskie z dziedziny telekomunikacji i elektroniki, jak również studia podyplomowe z zarządzania kryzysowego oraz logistyki i transportu. Generał jest także absolwentem amerykańskiej Szkoły Bezpieczeństwa Narodowego i Strategii Zasobów im. Eisenhowera, gdzie uzyskał tytuł magistra w zakresie strategii zasobów narodowych.

Wojskowy pracował na różnych stanowiskach związanych z łącznością i informatyką. W latach 2003-2004 służył w misji SFOR w Bośni i Hercegowinie, a w 2011 r. w ISAF w Afganistanie.

Od 2021 r. służy na stanowisku zastępcy dyrektora ds. łączności i informatyki NATO w Brukseli.

Czym zajmuje się Agencja ds. Łączności i Informatyki?

Agencja NATO ds. Łączności i Informatyki (ang. NCI Agency - NCIA) została utworzona 1 lipca 2012 r. z połączenia kilku wcześniej działających agencji zarządzania kierowaniem i dowodzeniem, w ramach reformy struktury Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Obecnie jej personel to ok. 3 tys. cywilnych i wojskowych specjalistów  dziedzinach technologii i cyberbezpieczeństwa, służący i pracujący w 34 lokalizacjach w Europie i Ameryce Północnej.

NCIA dostarcza zaawansowaną technologię dowodzenia, kontroli, łączności, komputerów, wywiadu, nadzoru i rozpoznania. Jej praca pomaga przeciwdziałać potencjalnym atakom cybernetycznym i rakietowym.