"Kochajcie szkołę" - zaapelował Jerzy Owsiak podczas uroczystości nadania imienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Szkole Podstawowej nr 404 w Warszawie. Na ceremonii była obecna też Lidia Niedźwiedzka-Owsiak.

Jerzy Owsiak podczas uroczystości zwrócił się do przedstawicieli oświaty, prosząc, aby odbudować szkoły głównie w atmosferze, żeby szkoła była lubiana. Do dzieci miał prosty przekaz: kochajcie szkołę.

Na ceremonii został zaprezentowany sztandar szkoły. Burmistrz dzielnicy, Paweł Michalec wręczył go dyrektorce szkoły Monice Prochot, która przekazała go ślubującym uczniom. Podczas uroczystości odczytano też listy gratulacyjne od marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, rzecznika praw dziecka Moniki Horny-Cieślak i prezydenta Warszawy.

Na wydarzeniu byli obecni m.in. wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz, burmistrz dzielnicy Wawer Paweł Michalec, radni Warszawy i dzielnicy Wawer. Uroczystość prowadziła przewodnicząca komisji ds. nadania imienia Agnieszka Kościk i szkolny rzecznik praw ucznia Paweł Żebro wraz z dyrektorką szkoły Moniką Prochot.

Szkoła Podstawowa nr 404 w Warszawie jest drugą w Polsce, której patronem została Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Pierwszą placówką w Polsce i Europie noszącą imienie Fundacji WOŚP jest Szkoła Podstawowa Specjalna nr 41 w Zabrzu.

Jak informują urzędnicy, procedura nadania nazwy rozpoczęła się w 2022 r. z inicjatywy dyrektor Moniki Prochot. Głosowanie nad wyborem patrona zakończyło się 19 kwietnia 2023 r. Szkoła zgłosiła propozycję WOŚP do urzędu miasta wraz z listem intencyjnym od Jerzego Owsiaka. 26 lutego oficjalnie nadano szkole imię Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.