W Wielkiej Brytanii wojsko ewakuowało prawie 2,5 tysiąca uczniów. Ćwiczenia sprawnościowe uczniów przerwano z powodu gwałtownego załamania pogody. Organizatorzy byli zmuszeni odwołać przeprawy przez wezbrane po obfitych odpadach rzeki.

Znaczna część nastolatków została już zabrana przez wojskowe śmigłowce, natomiast pozostali czekają na transport w namiotach.