Ministrowie finansów Unii Europejskiej formalnie poparli starania Słowenii o wejście do strefy euro. Tym samym Słowenia będzie mogła przyjąć wspólną europejską walutę już od stycznia przyszłego roku.