Czechy i Słowacja stworzą w ramach Unii Europejskiej wojskową grupę bojową. Porozumienie w tej sprawie podpisali ministrowie obrony obu krajów Vlasta Parkanova i Jaroslav Baszka. Będzie to jedno z największych wspólnych przedsięwzięć militarnych naszych południowych sąsiadów po rozpadzie Czechosłowacji w 1993 r.

Czesko-słowacka grupa ma osiągnąć gotowość bojową w przyszłym roku. Stanowić będzie podstawowy element europejskich sił szybkiego reagowania. W skład każdej z grup ma wchodzić 1,5 tys. żołnierzy różnych formacji. Jednostki takie byłyby rozmieszczane w kryzysowych punktach świata, a ich zadaniem ma być przywracanie porządku i stabilizacji.